System zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

27001

Wymagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2018

 • Omówienie wymagań normy ISO 27001:2018: kontekst organizacji, oczekiwania pracowników, ryzyka i szanse, przywództwo, planowanie operacyjne.
 • Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa.
 • Standardy, metody i techniki nadzoru nad Systemem w Organizacji.

→ 27001

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2018

 • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZ Bezpieczeństwem Informacji
 • Przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
 • Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi
 • Nadzór nad działaniami korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi, oraz nadzór nad zmianami

→ 27001

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2018

 • Struktura ISO 27001:2018– zapoznanie z wymaganiami standardu i ich interpretacja.
 • Rola i zadania auditora wiodącego i innych uczestników audytu.
 • Opracowanie planu auditu i listy pytań audytowych, przeprowadzenie spotkania otwierającego i zamykającego.
 • Realizacja badań audytowych, opracowywanie raportu z auditu.
 • Auditorzy wewnętrzni – kwalifikacje, cechy osobowe, sposoby zachowania
 • Praktyczne przykłady i ćwiczenia: ćwiczenia formułowania niezgodności, audytowanie wybranych elementów system zarządzania, omówienie i interpretacja wybranych wymagań normy ISO 17025:2018-02
Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami