System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015

14001

Wymagania normy ISO 14001 w tym dokumentowanie systemu środowiskowego

Przedstawienie wymagań normy ISO 14001:2015 pozwalające na samodzielne jej wdrożenie w organizacji. Szkolenie umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy z obszaru wymagań normy ISO 14001, przydatnej przy doskonaleniu systemu zarządzania jakością w różnego rodzaju podmiotach.
 • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 14001 (zakres normy, terminy i definicje, omówienie zasad związanych z planowaniem, doskonaleniem).
 • Uwzględnienie wymaganej dokumentacji mi.in. określanie i dokumentowanie zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego, dokumentowanie polityki środowiskowej, łącznie z oceną prezentowanej polityki środowiskowej.
 • Definiowanie celów i zadań środowiskowych.

14001

Pełnomocnik SZŚ w świetle normy ISO 14001:2015

Przygotowanie do wdrożenia oraz przeprowadzania auditu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001. Uczestnicy zdobywają uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnik ds. Jakości Systemu Zarządzania zgodnego z normą ISO 14001.
 • Standaryzacja systemów zarządzania. Nowe podejście do budowania standardów zarządzania.
 • Konstrukcja ISO 14001:2015 – zapoznanie z wymaganiami standardu i ich interpretacja.
 • Wytyczne w zakresie zarządzania środowiskowego, rodzina norm ISO serii 14000.
 • Wdrażanie i dokumentowanie Systemu Zarządzania Środowiskiem.

14001

Auditor wewnętrzny SZŚ wg normy ISO 14001:2015

Przygotowanie do wdrożenia oraz przeprowadzenia auditu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001.Uczestnicy zdobywają uprawnienia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego według ISO 14001.
 • Wprowadzenie do ochrony środowiska.
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2015 pod kątem audytowania.
 • Kompetencje oraz rola audytorów wewnętrznych.
 • Wytyczne dotyczące audytowania – wymagania ISO 19011:2018.
 • Planowanie audytów wewnętrznych. Przygotowanie do audytu.
 • Prowadzenie działań audytowych. Dokumentowanie audytu. Raportowanie z audytu.
Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami