Zintegrowane systemy zarzadzania ISO 9001, 14001, 45001

→ 9001, 14001, 45001

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, 14001, 45001.

 • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ZSZ oraz rola Pełnomocnika ds. ZSZ
 • Struktura dokumentacji i dokumentowanie ZSZ
 • Nadzór nad ryzykami i szansami oraz dokumentacją
 • Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi
 • Przygotowanie danych wejściowych i organizacja przeglądu zarządzania
 • Nadzór nad działaniami korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi oraz nad zmianami

→ 9001, 14001, 45001 

Auditor Wewnętrzny ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm ISO 9001, 14001, 45001.

 • Przygotowanie do wdrożenia oraz przeprowadzania audytu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Zintegrowanych Systemów Zarządzania według norm: ISO 9001, 14001, 45001.
 • Proces auditu wewnętrznego i jego krytyczne elementy:
  • przegląd dokumentów
  • opracowanie planu auditu i pytań auditowych
  • celowość spotkania otwierającego i zamykającego
  • zastosowanie metod auditowych w praktyce
  • Zapisywanie spostrzeżeń i kwalifikacja niezgodności
Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami