Sterylizacja wyrobów medycznych w świetle regulacji prawnych i normatywnych

Podstawy z zakresu mikrobiologii I epidemiologii

Podstawy dezynfekcji I sterylizacji

Organizacja I funkcjonowanie centralnej sterylizatorni

Technologia – zasady procesów dekontaminacyjnych wyrobów medycznych

Monitoring I dokumentowanie procesów dekontaminacyjnych

Sterylizacja – obowiązujące przepisy

Warsztaty stacjonarne plus test – wizyta w szpitalnej centralnej sterylizatorni