Jak uzyskać certyfikat

Przed otrzymaniem certyfikatu, niezbędny jest przegląd funkcjonujących już w firmie procesów i procedur pod kątem ich zgodności z wymaganiami wybranej normy. Organizacja powinna również spełniać i stosować poniższe wymagania dotyczące jakości:

1

Szczegółowo analizować potrzeby i wymagania klientów, którzy stanowią podstawę działalności firmy.

2

Zadbać o właściwe wykształcenie i zdolności organizacyjne kierownictwa firmy.

3

Zadbać o kapitał ludzki, czyli wykwalifikowany personel.

4

Oceniać podejście do realizacji zleceń i procesów – jest to najczęstszy sposób określania potencjału i efektywności.

5

Celem organizacji winno być ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu i jakości produktów, czy usług.

6

Podejście do problemów oraz podejmowanie decyzji, powinno być oparte na szczegółowej analizie i syntezie wszystkich danych.

7

Analizować stosunki z dostawcami i kontrahentami, które powinny być oparte na wzajemnym szacunku, oraz możliwie najkorzystniejszych umowach stanowiących gwarancję najwyższej jakości produktów.

krok
1

Złożenie wniosku
o certyfikację

W celu rozpoczęcia procesu certyfikacji prosimy o wypełnienie wniosku i przesłanie go na adres noble@noblecert.pl

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z numerem tel. 12 357 16 66,
lub 664 206 273.

krok
2

Certyfikacja

Proces certyfikacji jest zależny od wybranego przez Państwa systemu.

W przypadku certyfikacji systemów zarządzania, lub wyrobu (GMP) audit certyfikacji przeprowadzany jest raz na trzy lata. W okresie ważności certyfikatu, raz na 12 miesięcy, przeprowadzany jest tak zwany audit nadzoru.

Certyfikat systemu KZR INiG jest ważny przez rok.

Zespół auditorów, po zakończonym audicie, przygotowuje raport, zawierający ocenę wszystkich procesów oraz wskazujący obszary, w których wystąpiły ewentualne niezgodności z wymaganiami normy. Kluczowym elementem raportu jest rekomendacja do wydania, lub utrzymania certyfikatu. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej Noble Cert.

Certyfikat jest wydawany w języku polskim w wersji papierowej w formacie A-4. Na życzenie klienta może być wydany w wersji ozdobnej. Certyfikat nie może być odstępowany na rzecz osób trzecich.

Jaki certyfikat wybrać?