Nasz udział w PKN i ISO

Wieżowiec, audity noble cert

Od 11 kwietnia 2019 roku jesteśmy członkiem Komitetu Technicznego 324 ds. Zarządzania w Organizacjach Ochrony Zdrowia, działającego w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Nasi eksperci biorą również udział w pracach grup roboczych, powołanych w komitecie technicznym ISO/TC 304 Healthcare organization management, gdzie wykorzystują swoje wieloletnie doświadczenie z zakresu systemów zarządzania, między innymi przygotowując projekty norm ISO. Jesteśmy inicjatorem opracowania projektu ISO/NP 8184 „Immunization Management” poświęconego kompleksowym rozwiązaniom dotyczącym organizacji szczepień.