Ochrona zdrowia

Zarządzanie jakością, Certyfikacja Noblecert

ISO 9001
Zarządzanie jakością

System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, to idealne rozwiązanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, stylu zarządzania...

Zarządzanie środowiskowe, Noblecert

ISO 14001
Zarządzanie środowiskowe

Norma PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania, pozwala organizacjom doskonalić swoje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego...

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO 45001
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania, to międzynarodowa norma, której wdrożenie...

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

ISO 27001
Zarządzanie bezpieczeństwem i informacji

orma PN-EN ISO/IEC 27001:2022 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania, opisuje wymagania...

Analiza Ustawy o Jakości w Opiece Zdrowotnej i Bezpieczeństwie Pacjenta
Część 1

Opinię oparto na ustawie z dnia 16 czerwca 2023 roku o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta („ustawa”). Ustawa została ogłoszona w dniu 24 sierpnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 8 września 2023 roku, przy czym istotna część obowiązków została odsunięta w czasie.

Akredytacja Szpitali

Akredytacja POZ

Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami

Audity

KZR-INIG-logo_aktualne2

Audit diagnostyczny systemu zarządzania

Audit diagnostyczny systemu zarządzania

Ważność: x lata

KZR-INIG-logo_aktualne2

Audit procesu

Audit procesu.

Ważność: x lata