Szkolenia Noble Cert

04 październik 2023
17:00 - 17:30

Ramowy program szkolenia: • Wprowadzenie do standardów w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Cena szkolenia obejmuje: • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, • certyfikat/ zaświadczenie w formie elektronicznej.   Termin […]

11 październik 2023
09:00 - 16:00

Ramowy program szkolenia: • Przedstawienie wymagań HACCP i dobrych praktyk w zakresie dokumentowania. • Omówienie diagramu procesów technologicznych obowiązujących w firmie. • Analiza zagrożeń zgodnie z zweryfikowanym schematem technologicznym. • […]

23 październik 2023
09:00 - 14:00

Ramowy program szkolenia: • Zbiór dokumentów będących nośnikami informacji o charakterze medycznym oraz czas przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej. • Obowiązek podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (prowadzenie, przechowywanie, udostępnianie, ochrona, archiwizowanie, […]

30 październik 2023
30 października - 30 listopada

Ramowy program szkolenia: • Struktura PN-EN ISO27001:2023 – zapoznanie z wymaganiami standardu. • Rola i zadania auditora wiodącego, wewnętrznego i innych uczestników audytu. • Opracowanie planu auditu i listy pytań […]

Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami