Jak uzyskać certyfikat

krok
1

Złożenie wniosku
o certyfikację

wypełnienie wniosku i przesłanie na adres Noble Cert: noble@noblecert.pl

krok
2

Przegląd wniosku przez Noble Cert

zweryfikowanie danych, sprawdzenie oraz uzupełnienie ewentualnych braków w wniosku oparciu o rozmowę
z klientem

wyliczenie czasu audytu, kalkulacja kosztów i dobór audytorów.

krok
3

Przygotowanie oferty na bazie otrzymanych informacji o zakresie i obszarze działalności
wnioskowanych o certyfikację

krok
4

Umowa rozpoczynająca współpracę

krok
5

Rozpoczęcie procesu certyfikacji – przeprowadzenie audytu

Etap pierwszy – przegląd dokumentacji systemowej

Etap drugi – ocena wdrożenia systemu zarządzania

krok
6

Podjęcie decyzji certyfikacyjnej

krok
7

Przyznanie certyfikatu

krok
8

Nadzór nad certyfikatem

Przeprowadzany okresowo w odstępach 12 miesięcy w okresie stosowania certyfikatu.
Sprawdzenie i ocena utrzymywania i skuteczności systemu zarządzania

krok
9

Audyt ponownej certyfikacji

Przeprowadzany po 3 latach przed końcem daty ważności certyfikatu

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z numerem tel. 12 357 16 66, lub 664 206 273.

Jaki certyfikat wybrać?