Certyfikacja
Organizacje i przedsiębiorstwa dążą do uzyskania certyfikatu systemu zarządzania wg międzynarodowych standardów ISO, pomimo że certyfikacja nie jest obligatoryjna. Najlepszym powodem do wdrożenia i certyfikacji jest poprawa efektywności i skuteczności działań firmy.
Dowiedz się więcej
Szkolenia
Naszym celem jest również edukacja naszych klientów. Zależy nam na tym, by skomplikowane rzeczy stały się proste. Pomagamy naszym klientom zrozumieć proces certyfikacji, a także wymagania, jakie niesie ze sobą wdrożenie i certyfikacja konkretnych norm i standardów w ich przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Previous
Next

Noble Cert

Jesteśmy polską jednostką certyfikującą o międzynarodowym charakterze. Specjalizujemy się w auditach systemów zarządzania według międzynarodowych norm ISO, certyfikacji wyrobów, zrównoważonego rozwoju oraz przeprowadzaniu szkoleń.

Jako członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego bierzemy udział w projektowaniu norm w ramach prac Komitetu Technicznego ISO/TC 304.

0
Zrealizowane audity
0
Zrealizowane szkolenia
0
Akredytacje i partnerstwa

O nas

Jesteśmy polską jednostką certyfikującą o zasięgu globalnym. Naszą specjalizacją są audity systemów zarządzania według międzynarodowych norm ISO, certyfikacja wyrobów, zrównoważony rozwój oraz przeprowadzanie szkoleń. Posiadamy uprawnienia państwowe: akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 179, uprawnienia Instytutu Nafty i Gazu nr DD-710-5/15 oraz nr DD – 711-2/16 . Naszym klientom gwarantujemy rzetelną obsługę wykwalifikowanego zespołu auditorów, ekspertów i szkoleniowców (z kraju i zagranicy) z ponad 20-letnim doświadczeniem w wielu różnorodnych branżach, uzyskanym podczas przeprowadzania auditów oceniających systemy zarządzania dla największych publicznych i prywatnych firm oraz instytucji.

NASZA MISJA

Pomagamy naszym klientom znaleźć najlepsze rozwiązania i wspieramy ich w dążeniu do doskonałości.

Certyfikacja

Certyfikacja polega na weryfikacji systemu zarządzania danego przedsiębiorstwa i potwierdza spełnienie wymogów określonych w normach i standardach. Nadanie certyfikatu (zaświadczenia) to jednoczesne poświadczenie, że dany produkt lub usługa jest zgodny z obowiązującymi normami prawnymi.

Wdrożenie certyfikowanych systemów zarządzania przez firmy wiąże się z wieloma korzyściami: wspiera ich rozwój, skutecznie optymalizuje procesy, pomaga utrzymać dobre relacje z klientami oraz poznać ich potrzeby, a także uwiarygadnia podejmowane działania przez przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów.

Szkolenia

Naszym celem jest również edukacja naszych klientów. Zależy nam na tym, by skomplikowane rzeczy stały się proste. Pomagamy naszym klientom zrozumieć proces certyfikacji, a także wymagania, jakie niesie ze sobą wdrożenie i certyfikacja konkretnych norm i standardów w ich przedsiębiorstwach. Oferta naszych szkoleń wciąż jest poszerzana – jeśli nie znaleźli Państwo interesującej tematyki, prosimy o kontakt w tej sprawie. Przygotujemy szkolenie „szyte na miarę”, dopasowane do Państwa aktualnych potrzeb i możliwości.

Akredytacje i uprawnienia

Jednostka certyfikująca Noble Cert Sp. z o.o. posiada następujące akredytacje i uprawnienia:

certyfikat-pcc

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 179.
Data ważności akredytacji: 11-05-2022.
Akredytacja od: 12-05-2014.

Dzięki temu mają Państwo pewność, że proces certyfikacji i nadzoru systemu jest prowadzony właściwie – zgodnie z najlepszą praktyką, a Państwa organizacja zwiększy wiarygodność i konkurencyjność na rynku.

KZR-INIG-logo_aktualne2

Noble Cert Sp. z o.o. jest pierwszą i jedyną polską jednostką certyfikującą, która uzyskała uprawnienia Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu KZR INiG, będącego odpowiedzią na systemy REDcert i ISCC – zgodnie z decyzją nr DD-710-5/15 z dnia 3 czerwca 2015 roku.
Dzięki temu rozszerzyliśmy swoje kompetencje w zakresie certyfikacji i zyskaliśmy krajowe uprawnienia do prowadzenia certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów na terenie całej Unii Europejskiej. Nasza jednostka została równocześnie wpisana do rejestru jednostek certyfikujących Agencji Rynku Rolnego.

V-BIOSS

Noble Cert Sp. z o.o. jako pierwsza i jedyna polska jednostka certyfikująca uzyskała uprawnienie Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu V-Bioss INiG – zgodnie z decyzją nr DD-711-2/16 z dnia 20 czerwca 2016 roku. Zakres Systemu V-Bioss INiG obejmuje cały świat.

ris_hq

Noble Cert Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w RIS (numer ewidencyjny 2.12/00274/2013), co oznacza, że zapewniamy wysoki poziom kształcenia i posiadamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.
Wydajemy certyfikaty oraz zaświadczenia na podstawie §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186).

Baza_Uslug_Rozwojowych_RGB__male

Jednostka certyfikująca Noble Cert Sp. z o.o. jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych PARP.
Nasze certyfikowane systemy zarządzania zgodne z normą ISO 9001:2015 oraz normą ISO 29990:2010 zostały zatwierdzone przez PARP jako spełniające wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych.
Aktualne oferty szkoleń, oprócz tych znajdujących się na naszej stronie internetowej, znajdą Państwo również odwiedzając stronę BUR PARP serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl, gdzie jesteśmy zarejestrowani jako instytucja oferująca usługi szkoleniowe i doradcze, na które można uzyskać dofinansowanie z EFS.

Polityka jakości

Jesteśmy niezależną jednostką certyfikującą systemy zarządzania, dla której miernikiem JAKOŚCI jest stopień publicznego zaufania i wiarygodności, że prowadzona przez nas certyfikacja jest udzielana w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny.

Aby stale zapewniać profesjonalne, spójne i bezstronne prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania, utrzymujemy udokumentowany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015.

System ten jest obowiązującym sposobem postępowania personelu zaangażowanego w zarządzanie oraz przeprowadzanie auditów i certyfikacji.

Skuteczność systemu jest monitorowana przy pomocy auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania oraz poddawana procesowi ciągłego doskonalenia.

W codziennej pracy kierujemy się zasadami równego traktowania klientów i zapewnienia im dostępności naszych procesów certyfikacji niezależnie od wielkości organizacji klienta oraz zasadami budującymi zaufanie zainteresowanych stron.

Naszymi atutami są:

  • bezstronność w działaniach certyfikacyjnych zgodnie z dostępną publicznie deklaracją
  • prowadzenie procesów certyfikacji przez kompetentny personel, który ciągle podnosi swoją wiedzę i umiejętności,
  • podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów,
  • publiczny dostęp do informacji o zasadach certyfikacji systemu zarządzania,
  • ujawnianie informacji o statusie certyfikacji każdego klienta,
  • utrzymywanie w poufności wszelkich informacji, które są własnością klienta,
  • bezstronna analiza skarg oraz ich rozwiązywanie w taki sposób aby odbudować zaufanie klienta.

Polityka ta została zakomunikowana przez kierownictwo, jest rozumiana i realizowana przez pracowników oraz osoby współpracujące z nami i przeglądana pod względem jej przydatności. Kierownictwo zapewnia odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia działalności.