Certyfikacja
Organizacje i przedsiębiorstwa dążą do uzyskania certyfikatu systemu zarządzania wg międzynarodowych standardów ISO, pomimo że certyfikacja nie jest obligatoryjna. Najlepszym powodem do wdrożenia i certyfikacji jest poprawa efektywności i skuteczności działań firmy.
Dowiedz się więcej
Szkolenia
Naszym celem jest również edukacja naszych klientów. Zależy nam na tym, by skomplikowane rzeczy stały się proste. Pomagamy naszym klientom zrozumieć proces certyfikacji, a także wymagania, jakie niesie ze sobą wdrożenie i certyfikacja konkretnych norm i standardów w ich przedsiębiorstwach.
Dowiedz się więcej
Previous
Next

Noble Cert

Jesteśmy polską jednostką certyfikującą o międzynarodowym charakterze. Specjalizujemy się w auditach systemów zarządzania według międzynarodowych norm ISO, certyfikacji wyrobów, zrównoważonego rozwoju oraz przeprowadzaniu szkoleń.

Jako członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego bierzemy udział w projektowaniu norm w ramach prac Komitetu Technicznego ISO/TC 304.

0
Zrealizowane audity
0
Zrealizowane szkolenia
0
Akredytacje i partnerstwa

O nas

Jesteśmy polską jednostką certyfikującą o zasięgu globalnym. Naszą specjalizacją są audity systemów zarządzania według międzynarodowych norm ISO, certyfikacja wyrobów, zrównoważony rozwój oraz przeprowadzanie szkoleń. Posiadamy uprawnienia państwowe: akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 179, uprawnienia Instytutu Nafty i Gazu nr DD-710-5/15 oraz nr DD – 711-2/16 . Naszym klientom gwarantujemy rzetelną obsługę wykwalifikowanego zespołu auditorów, ekspertów i szkoleniowców (z kraju i zagranicy) z ponad 20-letnim doświadczeniem w wielu różnorodnych branżach, uzyskanym podczas przeprowadzania auditów oceniających systemy zarządzania dla największych publicznych i prywatnych firm oraz instytucji.

NASZA MISJA

Pomagamy naszym klientom znaleźć najlepsze rozwiązania i wspieramy ich w dążeniu do doskonałości.

Certyfikacja

Certyfikacja polega na weryfikacji systemu zarządzania danego przedsiębiorstwa i potwierdza spełnienie wymogów określonych w normach i standardach. Nadanie certyfikatu (zaświadczenia) to jednoczesne poświadczenie, że dany produkt lub usługa jest zgodny z obowiązującymi normami prawnymi.

Wdrożenie certyfikowanych systemów zarządzania przez firmy wiąże się z wieloma korzyściami: wspiera ich rozwój, skutecznie optymalizuje procesy, pomaga utrzymać dobre relacje z klientami oraz poznać ich potrzeby, a także uwiarygadnia podejmowane działania przez przedsiębiorstwa w oczach kontrahentów.

Szkolenia

Naszym celem jest również edukacja naszych klientów. Zależy nam na tym, by skomplikowane rzeczy stały się proste. Pomagamy naszym klientom zrozumieć proces certyfikacji, a także wymagania, jakie niesie ze sobą wdrożenie i certyfikacja konkretnych norm i standardów w ich przedsiębiorstwach. Oferta naszych szkoleń wciąż jest poszerzana – jeśli nie znaleźli Państwo interesującej tematyki, prosimy o kontakt w tej sprawie. Przygotujemy szkolenie „szyte na miarę”, dopasowane do Państwa aktualnych potrzeb i możliwości.

Akredytacje i uprawnienia

Jednostka certyfikująca Noble Cert Sp. z o.o. posiada następujące akredytacje i uprawnienia:

AC 179

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 179.
Data ważności akredytacji: 11-05-2022.
Akredytacja od: 12-05-2014.

Dzięki temu mają Państwo pewność, że proces certyfikacji i nadzoru systemu jest prowadzony właściwie – zgodnie z najlepszą praktyką, a Państwa organizacja zwiększy wiarygodność i konkurencyjność na rynku.

KZR-INIG-logo_aktualne2

Noble Cert Sp. z o.o. jest pierwszą i jedyną polską jednostką certyfikującą, która uzyskała uprawnienia Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu KZR INiG, będącego odpowiedzią na systemy REDcert i ISCC – zgodnie z decyzją nr DD-710-5/15 z dnia 3 czerwca 2015 roku.
Dzięki temu rozszerzyliśmy swoje kompetencje w zakresie certyfikacji i zyskaliśmy krajowe uprawnienia do prowadzenia certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów na terenie całej Unii Europejskiej. Nasza jednostka została równocześnie wpisana do rejestru jednostek certyfikujących Agencji Rynku Rolnego.

V-BIOSS

Noble Cert Sp. z o.o. jako pierwsza i jedyna polska jednostka certyfikująca uzyskała uprawnienie Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu V-Bioss INiG – zgodnie z decyzją nr DD-711-2/16 z dnia 20 czerwca 2016 roku. Zakres Systemu V-Bioss INiG obejmuje cały świat.

ris_hq

Noble Cert Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w RIS (numer ewidencyjny 2.12/00274/2013), co oznacza, że zapewniamy wysoki poziom kształcenia i posiadamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.
Wydajemy certyfikaty oraz zaświadczenia na podstawie §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186).

Baza_Uslug_Rozwojowych_RGB__male

Jednostka certyfikująca Noble Cert Sp. z o.o. jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych PARP.
Nasze certyfikowane systemy zarządzania zgodne z normą ISO 9001:2015 oraz normą ISO 29990:2010 zostały zatwierdzone przez PARP jako spełniające wymagania wysokiej jakości usług szkoleniowych i doradczych.
Aktualne oferty szkoleń, oprócz tych znajdujących się na naszej stronie internetowej, znajdą Państwo również odwiedzając stronę BUR PARP serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl, gdzie jesteśmy zarejestrowani jako instytucja oferująca usługi szkoleniowe i doradcze, na które można uzyskać dofinansowanie z EFS.

Polityka jakości

Jesteśmy niezależną jednostką certyfikującą systemy zarządzania, dla której miernikiem JAKOŚCI jest stopień publicznego zaufania i wiarygodności, że prowadzona przez nas certyfikacja jest udzielana w wyniku bezstronnej i kompetentnej oceny.

Aby stale zapewniać profesjonalne, spójne i bezstronne prowadzenie certyfikacji systemów zarządzania, utrzymujemy udokumentowany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021-1:2015.

System ten jest obowiązującym sposobem postępowania personelu zaangażowanego w zarządzanie oraz przeprowadzanie auditów i certyfikacji.

Skuteczność systemu jest monitorowana przy pomocy auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania oraz poddawana procesowi ciągłego doskonalenia.

W codziennej pracy kierujemy się zasadami równego traktowania klientów i zapewnienia im dostępności naszych procesów certyfikacji niezależnie od wielkości organizacji klienta oraz zasadami budującymi zaufanie zainteresowanych stron.

Naszymi atutami są:

  • bezstronność w działaniach certyfikacyjnych zgodnie z dostępną publicznie deklaracją
  • prowadzenie procesów certyfikacji przez kompetentny personel, który ciągle podnosi swoją wiedzę i umiejętności,
  • podejmowanie decyzji na podstawie obiektywnych dowodów,
  • publiczny dostęp do informacji o zasadach certyfikacji systemu zarządzania,
  • ujawnianie informacji o statusie certyfikacji każdego klienta,
  • utrzymywanie w poufności wszelkich informacji, które są własnością klienta,
  • bezstronna analiza skarg oraz ich rozwiązywanie w taki sposób aby odbudować zaufanie klienta.

Polityka ta została zakomunikowana przez kierownictwo, jest rozumiana i realizowana przez pracowników oraz osoby współpracujące z nami i przeglądana pod względem jej przydatności. Kierownictwo zapewnia odpowiednie środki finansowe i techniczne do prowadzenia działalności.

Noble Cert

Jesteśmy polską jednostką certyfikującą o międzynarodowym charakterze. Specjalizujemy się w auditach systemów zarządzania według międzynarodowych norm ISO, certyfikacji wyrobów, zrównoważonego rozwoju oraz przeprowadzaniu szkoleń.

Jako członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego bierzemy udział w projektowaniu norm w ramach prac Komitetu Technicznego ISO/TC 304.

Oferta

Sprawdź co możemy dla Ciebie zrobić

Zakres naszej działalności

Certyfikacja

Wdrożenie certyfikatu ISO dowodzi zgodności wyrobów, usług, lub systemu zarządzania organizacji z wybraną normą ISO. Wpływa również na wzrost zaufania klientów i zaspokojenie ich ciągle rosnących potrzeb względem jakości i bezpieczeństwa.

Szkolenia

Planując program szkoleń bierzemy pod uwagę aktualne trendy i potrzeby rynku. W trakcie przygotowywania poszczególnych szkoleń, wykorzystujemy szerokie doświadczenie pracowników naszej Jednostki certyfikacyjnej.

Audity

Stawiamy na rzetelną informację i edukację naszych klientów, w związku z czym nie muszą się Państwo obawiać przeprowadzenia audytu. Nie skupiamy się na eksponowaniu błędów, ale wskazujemy obszary, które wymagają optymalizacji.

Noble Cert w liczbach

1
Zrealizowanych audytów
1
Zrealizowanych szkoleń
1
Akredytacji i partnerstw
audyty-home-main.jpg

Noble Cert

Zasięg naszych certyfikatów

Noble Cert

Nasze certyfikaty uznawane są przez organizacje działające na całym świecie

CERTYFIKAT

ISO 9001

Zarządzanie Jakością

CERTYFIKAT

ISO 14001

Zarządzanie środowiskowe

CERTYFIKAT

ISO 45001

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

CERTYFIKAT

ISO 27001

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

CERTYFIKAT

ISO 22000

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

CERTYFIKAT

ISO 13485

Zarządzania jakością wyrobów medycznych

CERTYFIKAT

ISO 22716

Dobre Praktyki Produkcji dla wyrobów kosmetycznych

Nasi klienci

Firmy, z którymi współpracujemy

Skontaktuj się z nami

Dane kontaktowe

+48 (12) 357 16 66
+48 12 345 17 78

noble@noblecert.pl

Dane biura

Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
ul. Włóczków 22/6
30-103 KRAKÓW

NIP: 9452172804