Audity

Stawiamy na rzetelną informację i edukację naszych klientów, w związku z czym nie muszą się Państwo obawiać przeprowadzenia audytu.

Nie skupiamy się na eksponowaniu błędów, ale wskazujemy obszary, które wymagają optymalizacji. Auditowi można poddać konkretne procesy, usługi czy wybrany zakres działalności organizacji w zależności od potrzeb i wymagań. Audit w firmie ma na celu usprawnić jej funkcjonowanie, a w konsekwencji przyczynić się do jej rozwoju, czyli przynieść Państwu wymierne korzyści. Zdajemy sobie sprawę, że nasi klienci prowadzą działalność w różnych branżach, dlatego do analizy działalności każdego przedsiębiorstwa podchodzimy w pełni indywidualnie.

Przeprowadzamy audity diagnostyczne na zamówienie zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Audit diagnostyczny systemu zarządzania ma na celu sprawdzenie realizacji obowiązków, standardów i procedur, które wynikają z zastosowania konkretnych norm. Audit ten obejmuje weryfikację obszarów działalności przedsiębiorstwa, sprawdzenie prawidłowości jego dokumentacji zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Możemy również przeprowadzić u Państwa w firmie lub u potencjalnego dostawcy usług zewnętrznych audit drugiej strony (audit klientowski). Jego celem jest weryfikacja spełnienia wyszczególnionych kryteriów. Audit drugiej strony pomoże uniknąć ryzyka nieuzyskania kontraktu, wycofania produktu lub niepowodzenia usługi. Państwa organizacja może również poddać kontroli swoich aktualnych dostawców lub ich obiekty z uwzględnieniem własnych wymagań.

Wykonujemy również audit procesu, który ocenia, czy przebieg procesu jest zgodny z wytycznymi i wymaganiami, których źródłem są normy, procedury, a także specyfikacje techniczne. Ten rodzaj auditu chroni przedsiębiorstwo przed stratami, ma także na celu zoptymalizowanie danego procesu, czyli np. w przypadku auditu procesu produkcji celem jest zwiększenie wydajności produkcji przy utrzymaniu obecnego poziomu kosztów lub jego obniżeniu. Zebrane dane i ich analiza mają za zadanie ukazać stan procesów w przedsiębiorstwie – ich słabe i mocne strony, a także kroki zmierzające do optymalizacji, np. poprzez wprowadzenie automatyzacji. Audytowi procesu podlegają wszystkie elementy składające się na dany proces.

Proces przygotowania auditu

1

Analiza potrzeb

 
2

Przygotowanie do przeprowadzenia usług

3

Realizacja

4

Raport

Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami

Audity

KZR-INIG-logo_aktualne2

Audit diagnostyczny systemu zarządzania

Audit diagnostyczny systemu zarządzania

Ważność: x lata

KZR-INIG-logo_aktualne2

Audit procesu

Audit procesu.

Ważność: x lata