IV Pakiet kolejowy

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wymaganiami prawnymi w zakresie IV pakietu kolejowego, obejmującego aspekty techniczne bezpieczeństwa kolejowego. Szkolenie jest skierowane dla personelu podmiotów działających na rynku kolejowym (przewoźników kolejowych), które powinny dostosować swoje procedury do zmian i nowych wymagań. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura […]

[ZAAWANSOWANE DOSKONALENIE]
Warsztaty doskonalące dla auditorów Systemu zarządzania SMS oraz MMS

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Uzyskanie oraz doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego z zakresu Systemu Zarządzania SMS ora zMMS. Zapoznanie uczestników z narzędziami systemowymi służącymi doskonaleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i systemów zarządzania utrzymaniem. Szkolenie jest skierowanie do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, zainteresowanych rozwojem i doskonalenie posiadanych systemów zarządzania. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 […]

Proces uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie należy spełnić, aby uzyskać jednolity certyfikat bezpieczeństwa. Szkolenie jest skierowane do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa – podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności jako przewoźnik kolejowy oraz przewoźników kolejowych przygotowujących się do procesu recertyfikacji. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura […]

Pełnomocnik ds. Systemu zarządzania SMS oraz MMS

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Uzyskanie oraz doskonalenie przez uczestników kompetencji pełnomocnika ds. SMS lub MMS. Szkolenie jest skierowane do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, zainteresowanych doskonaleniem kwalifikacji, jak pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. […]

Wymagania Systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym SMS

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie powinien spełniać system zarządzania bezpieczeństwem. Szkolenie jest skierowane do podmiotów, które są zainteresowane uzyskaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, jak i do tych, które planują rozpocząć działalność jako przewoźnik kolejowy, a także do przewoźników kolejowych przygotowujących się do procesu certyfikacji. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 […]

Auditor wewnętrzny Systemu zarządzania SMS

Czas trwania: 5 h Cel szkolenia Uzyskanie oraz doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego przez pracowników podmiotów posiadających System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym lub System Zarządzania Utrzymaniem. Szkolenie jest skierowanie do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury i do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, zainteresowanych rozwojem procesu audytu wewnętrznego. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane […]

Wymagania Systemu zarządzania utrzymaniem w transporcie kolejowym MMS

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie powinien spełniać system zarządzania utrzymaniem. Szkolenie jest skierowanie do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie lub zgodność w zakresie funkcji utrzymania – dla podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności jako jednostka odpowiedzialna za utrzymanie, warsztaty utrzymaniowe, zainteresowana dobrowolną certyfikacją oraz do podmiotów przygotowujących się do procesu recertyfikacji. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) […]

Auditor wewnętrzny Systemu zarządzania MMS

Czas trwania: 5 h Cel szkolenia Uzyskanie oraz doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego przez pracowników podmiotów posiadających System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym lub System Zarządzania Utrzymaniem. Szkolenie jest skierowanie do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury i do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, zainteresowanych rozwojem procesu audytu wewnętrznego. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane […]

Stwórz swoje szkolenie

FORMULARZ  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: 9452172804