Wymagania normy ISO 22716

Czas trwania: 8 h Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wymaganiami GMP ISO 22716, a także zapewnienie przygotowania praktycznego do wdrażania i utrzymywania GMP. Szkolenie jest skierowane do personelu podmiotów prowadzących działalność w sektorze kosmetyków i ich podwykonawców, sprawujących nadzór nad produktem kosmetycznym. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą […]

Auditor wewnętrzny GMP wg normy ISO 22716

Czas trwania: 16 h (2 dni po 8 h) Cel szkolenia Dostarczenie uczestnikom specjalistyczne wiedzy j oraz wyrobienie praktycznych umiejętności niezbędnych do auditowania GMP. Szkolenie skierowanie jest do kadry medycznej, pracowników administracji i służb technicznych. Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędną wiedzę dotyczącą celów, standardów i wymagań akredytacyjnych, zostaną zapoznani z przebiegiem przeglądu, najczęstszymi problemami oraz aktualnym prawodawstwem. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 […]

Wiedza specjalistyczna w zakresie wprowadzenia nowego produktu do obrotu w świetle rozporządzenia 1223/2009/WE

Czas trwania: 8 h Cel szkolenia Zdobycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy w zakresie wprowadzania nowego produktu do obrotu oraz utrwalenie wymagań Rozporządzenia 1223/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczących produktów kosmetycznych. Szkolenie skierowane jest do personelu i podmiotów prowadzących działalność w branży kosmetycznej, czuwających nad wyrobem produktu kosmetycznego od projektowania i jego wprowadzenia na rynek, poprzez zakup surowców i wytwarzanie, a także reklamacje i wycofanie […]

Produkty kosmetyczne w świetle nowej ustawy o kosmetykach

Czas trwania: Cel szkolenia Zdobycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy w zakresie dostosowania przepisów i procedur wewnętrznych przedsiębiorstwa z sektora kosmetycznego do regulacji nowej ustawy z 2019 roku. Szkolenie skierowane jest do personelu i podmiotów prowadzących działalność w branży kosmetycznej, czuwających nad wyrobem produktu kosmetycznego od projektowania i jego wprowadzenia na rynek, poprzez zakup surowców i wytwarzanie, a także reklamacje i wycofanie z rynku. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 […]

Oznakowanie i deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych

Czas trwania: Cel szkolenia Przedstawienie i zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnym oznakowaniem i deklaracjami marketingowymi produktów kosmetycznych stosowanych w celu potwierdzenia bezpieczeństwa produktu. Szkolenie przeznaczone jest do personelu i osób zarządzających markami kosmetycznymi, które odpowiadają za wprowadzenie produktów kosmetycznych na rynek. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. […]

Kolor, barwniki i pigmenty w kosmetykach kolorowych

Czas trwania: Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami w zakresie nadzoru nad stosowanymi kolorami, barwnikami i pigmentami w kosmetykach kolorowych. Szkolenie skierowane jest do personelu podmiotów z branży przemysłu kosmetycznego, odpowiadającego za wprowadzenie produktów kosmetycznych na rynek. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: […]

Nanomateriały w kosmetykach

Czas trwania: Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami z obszaru nanotechnologii i wprowadzenia nanomateriałów do kosmetyków w celu polepszenia właściwości produktów i zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko. Szkolenie skierowane jest do personelu podmiotów z branży przemysłu kosmetycznego, odpowiadającego za projektowanie produktu, wybór surowców i wprowadzenie produktów kosmetycznych na rynek. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura […]

Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków

Czas trwania: 8 h Cel szkolenia Przedstawienie i zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami poprawnego przeprowadzania kontroli jakości wytwarzania kosmetyków. Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów i personelu zajmującego się wytwarzaniem kosmetyków. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: 9452172804

Stwórz swoje szkolenie

FORMULARZ  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: 9452172804