Akredytacje i uprawnienia

Jednostka certyfikująca Noble Cert Sp. z o.o. posiada następujące akredytacje i uprawnienia:

AC 179

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji
nr AC 179.
Akredytacja od: 12-05-2014.

Akredytacja potwierdza, że proces certyfikacji i nadzoru systemu jest prowadzony właściwie, zgodnie z najlepszą praktyką oraz przez kompetentny personel. Współpraca z akredytowaną jednostką, którą jesteśmy, zwiększa wiarygodność i konkurencyjność Państwa organizacji na rynku.

Uprawnienie od: 03-06-2015.

Noble Cert Sp. z o.o. jest pierwszą i jedyną polską jednostką certyfikującą, która uzyskała uprawnienia Instytutu Nafty i Gazu do certyfikacji Systemu KZR INiG, będącego odpowiedzią na systemy REDcert i ISCC – zgodnie z decyzją nr DD-710-5/15 z dnia 3 czerwca 2015 roku.

Dzięki temu rozszerzyliśmy swoje kompetencje w zakresie certyfikacji i zyskaliśmy krajowe uprawnienia do prowadzenia certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów na terenie całej Unii Europejskiej. Nasza jednostka została równocześnie wpisana do rejestru jednostek certyfikujących Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Noble Cert Sp. z o.o. jest instytucją szkoleniową zarejestrowaną w RIS (numer ewidencyjny 2.12/00274/2013), co oznacza, że zapewniamy wysoki poziom kształcenia i posiadamy odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.
Wydajemy certyfikaty oraz zaświadczenia na podstawie §11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 186).​