Microsoft Excel

Microsoft Excel – kurs podstawowy

Zdobycie wiedzy z zakresu podstawowej obsługi pakietu MS Excel. Zwiększenie świadomości dotyczącej wykorzystania MS Excel w codziennych obowiązkach służbowych w celu optymalizacji swojej pracy.

 • Podstawowe wiadomości o arkuszu kalkulacyjnym Excel
 • Operacje na pliku
 • Operacje na arkuszach
 • Wprowadzanie danych w komórkach
 • Walidacja danych
 • Formatowanie danych i operacje na kolumnach i wierszach
 • Formuły

Microsoft Excel – kurs zaawansowany

Proces uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

Omówienie wymagań, jakie należy spełnić, aby uzyskać jednolity certyfikat bezpieczeństwa. Szkolenie jest skierowane do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.

Rozwój i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem SMS i systemów zarządzania utrzymaniem MMS

Przedstawienie narzędzi systemowych służących doskonaleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i systemów zarządzania utrzymaniem.

 • Narzędzia systemowe służące doskonaleniu systemów zarządzania
 • Monitorowanie systemów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia
  nr 1078/2012
 • Proces wyceny i oceny ryzyka oraz zarzadzania zmianą zgodnie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii monitorowania i wyceny i oceny ryzyka

IV pakiet kolejowy

Omówienie nowych wymagań prawnych w zakresie IV pakietu kolejowego, obejmującego aspekty techniczne bezpieczeństwa kolejowego.Szkolenie jest skierowane dla personelu podmiotów działających na rynku kolejowym, które powinny dostosować swoje procedury do zmian i nowych wymagań.

 • Wprowadzenie do IV pakietu – zmiany w przepisach prawnych.
 • Nowe wymagania w zakresie SMS wynikające ze zmian wprowadzonych
  w ramach IV pakietu.
 • Nowe wymagania w zakresie MMS wynikające ze zmian wprowadzonych
  w ramach IV pakietu.