Temat szkolenia:

Auditor wewnętrzny ISO 9001

Czas trwania szkolenia: 16 godzin

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z: zasadami prowadzenia auditów wewnętrznych, dokumentowaniem przeprowadzonych auditów, inicjowaniem działań korygujących.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

1. Przypomnienie uczestnikom szkolenia wymagań normy ISO 9001: 2015.

2. Definicje auditu.

3. Cele auditu.

4. Pojęcia związane z auditem.

5. Rodzaje auditów.

6. Cechy, którymi powinien charakteryzować się auditor.

 

Dzień drugi

1. Planowanie auditów wewnętrznych.

2. Omówienie sposobów realizacji auditów wewnętrznych:

- inicjowanie auditów,

- przeprowadzenie przeglądu dokumentów,

- prowadzenie działań auditowych

- przygotowanie dokumentacji auditowej,

- przeprowadzenie działań poauditowych.

Korzyści ze szkolenia:

1. Zwiększenie wiedzy i kompetencji: Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę na temat normy ISO 9001:2015 oraz procesów auditowania, co pozwoli im na skuteczniejsze działanie w swoich organizacjach.

2. Podniesienie jakości auditów wewnętrznych: Dzięki zdobytym umiejętnościom, uczestnicy będą w stanie prowadzić audity wewnętrzne w sposób bardziej profesjonalny i skuteczny.

3. Zwiększenie zgodności z normami: Poprawne przeprowadzanie auditów i dokumentowanie wyników pomoże organizacjom w utrzymaniu zgodności z wymaganiami normy ISO 9001.

4. Rozwój umiejętności praktycznych: Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności, które będą mogli bezpośrednio zastosować w swoich miejscach pracy.

5. Zwiększenie wartości dla organizacji: Profesjonalnie przeprowadzone audity wewnętrzne mogą przyczynić się do identyfikacji obszarów do poprawy, co z kolei może prowadzić do ogólnej poprawy efektywności i jakości w organizacji.

6. Budowanie kultury ciągłego doskonalenia: Szkolenie wspiera rozwój kultury organizacyjnej zorientowanej na ciągłe doskonalenie, co jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu.