Wymagania normy ISO/IEC 17025

Czas trwania: 1 dzień (8 h) Cel szkolenia Przedstawienie i omówienie standardów i wymagań normy ISO/IEC 17025. Szkolenie skierowanie jest do kadry medycznej, pracowników laboratoriów medycznych, którzy chcą uzupełnić i potwierdzić posiadane przez siebie kompetencje w obszarze wykonywanych przez siebie badań i pomiarów. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. […]

Warsztaty dla auditorów w obszarze badań mikrobiologicznych w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025

Czas trwania: 16 h (2 dni po 8h) Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz polityki Polskiego Centrum Akredytacji z naciskiem na przekazanie praktycznej wiedzy, podniesienie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności dotyczących formy auditowania obszarów systemowych i technicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy będą samodzielnie przygotować część zapisów związanych z procesem auditu np. program audytu, formułowanie niezgodności, spostrzeżeń, propozycje działań korygujących. […]

Proces potwierdzania ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań PCA

Czas trwania: 16 h (2 dni po 8 h) Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wymaganiami PCA w celu prawidłowego potwierdzenia ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym. Szkolenie jest skierowane do personelu laboratoriów mikrobiologicznych, mającego dostęp do narzędzi stosowanych w celu potwierdzenia ważności wyników. Personel uczestniczący w szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą prawidłowego dokumentowania działań programów z tym związanych. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 […]

Stwórz swoje szkolenie

FORMULARZ  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: 9452172804