Szkolenia

Naszym celem jest również edukacja naszych klientów. Zależy nam na tym, by skomplikowane rzeczy stały się proste. Pomagamy naszym klientom zrozumieć proces certyfikacji, a także wymagania, jakie niesie ze sobą wdrożenie i certyfikacja konkretnych norm i standardów w ich przedsiębiorstwach.

Szkolenia z Noble Cert

Jesteśmy praktykami. Zależy nam na tym, by skomplikowane rzeczy stały się proste. Na szkoleniach przekazujemy nie tylko podstawowe informacje i strukturę norm, ale przede wszystkim praktyczną wiedzę. Wysoką jakość naszych szkoleń gwarantuje bogate doświadczenie odpowiednio wykwalifikowanej kadry, wyniesione z pracy zawodowej. Kompetentny zespół auditorów i ekspertów technicznych wykorzystuje doświadczenie zdobyte we współpracy z największymi publicznymi i prywatnymi firmami oraz instytucjami z różnych branż przy kompleksowo przeprowadzanych audytach, oceniających systemy zarządzania.

Zależy Ci na rozwoju pracowników i Twojej firmy? Sprawdź ofertę szkoleń i doskonal się razem z Noble Cert!

Warunki udziału w szkoleniu

Dla kogo są szkolenia
w Noble Cert

Jako jednostka certyfikująca Noble Cert oferujemy szkolenia zarówno dla profesjonalistów, poszukujących najnowszych rozwiązań, jak i do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z systemami zarządzania.

Wspieramy kadrę zarządzającą, przedstawicieli kierownictwa, grup pracowniczych oraz pozostałe osoby, które chciałyby poznać wymagania obowiązujących norm i standardów. Kształcimy i doskonalimy warsztat pracy auditorów wewnętrznych, w celu dostarczenia im specjalistycznej wiedzy oraz wyrobienia praktycznych umiejętności podczas auditowania swoich organizacji według określonych norm.

Tematyka szkoleń
Noble Cert

Oferujemy szkolenia specjalistyczne o szerokim zakresie tematycznym – są one przygotowywane indywidualnie na podstawie Państwa zainteresowań i potrzeb danej firmy. Nasze szkolenia związane są z rozpowszechnioną obecnie tematyką dotyczącą wymagań norm do certyfikacji PN – EN ISO 9001:2009, ISO 14001, OHSAS/PN-N-18001 w kontekście zarządzania ukierunkowanego na jakość realizowanych usług oraz spełnienie potrzeb Państwa klientów.

Zakres proponowanych przez nasz szkoleń z działu norm branżowych np. GMP/ISO 22716, IRIS, KZR INIG jest kierowany do odbiorców wymagających wysoko specjalistycznej wiedzy. Niezależnie od tego, jaką branżę Państwo reprezentują, nasze szkolenia dostosowane są do jej potrzeb i wymagań.

Jak przeprowadzamy szkolenia

Przeprowadzamy szkolenia otwarte np. w formie seminariów czy warsztatów. Ich celem jest skonfrontowanie różnych stanowisk i wymiana doświadczeń, co pozwoli realnie wykorzystać posiadaną przez Państwa wiedzę i nabyć nowe umiejętności. Angażujemy uczestników szkoleń do udziału w ćwiczeniach czy dyskusjach w celu umożliwienia im lepszego przyswojenia wiedzy, wymiany doświadczeń czy analizy studium przypadku.

Jako jednostka certyfikująca nie tylko organizujemy konferencje, ale bierzemy w nich również czynny udział. Dzięki temu możemy dzielić się z Państwem specjalistyczną wiedzą i bogatym doświadczeniem naszych ekspertów.

Staramy się, aby nabyta przez Państwa wiedza, mogła zostać wykorzystana w praktyce i dostosowana do potrzeb danej organizacji.

Kto przeprowadza szkolenia
w Noble Cert

Nasi trenerzy podlegają wysokim kryteriom kwalifikacyjnym, w związku z czym mogą mieć Państwo pewność odnośnie do jakości i profesjonalizmu przeprowadzanych szkoleń. Są ekspertami w swojej dziedzinie – posiadają rozległą wiedzę praktyczną, popartą bogatym doświadczeniem. Niezależni auditorzy i eksperci realizują program szkoleniowy adekwatnie do branży, z której się wywodzą. Na szkoleniach starają się wyjaśnić wszystkie wątpliwości i nie pozostawiają pytań bez odpowiedzi. Firma Noble Cert reaguje na potrzeby szkoleniowe swoich klientów i dostosowuje programy szkoleń tak, by były one jak najbardziej skuteczne i wartościowe dla ich odbiorców.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami! Możesz również zapoznać się z ofertą naszych szkoleń.

Ochrona zdrowia

Nadzór nad produktami leczniczymi i dokumentacją

Czas trwania: 24 h (3 dni po 8 h) Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami w zakresie nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym, lekami narkotycznymi i psychotropowymi, prowadzeniem dokumentacji z działalności leczniczej. Szkolenie jest skierowane do personelu podmiotów leczniczych, tj. lekarzy, pielęgniarek, pracowników aptek szpitalnych, pracowników zespołów ds. jakości i służb technicznych sprawujących nadzór i opiekę nad sprzętem. Oferujemy możliwość przeprowadzenia

Dowiedz się więcej

RODO w ochronie zdrowia

Czas trwania: 1 dzień (8 h) Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami RODO w praktyce podmiotu leczniczego. Szkolenie jest skierowane do personelu, mającego dostęp do danych osobowych pacjentów. Personel, uczestniczący w szkoleniu, nabędzie wiedzę dotyczącą prawidłowego przetwarzania danych osobowych pacjentów. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl

Dowiedz się więcej

Standardy akredytacyjne dla szpitali

Czas trwania: 1 h (2 dni po 8 h) Cel szkolenia Przedstawienie i omówienie standardów oraz wymagań Programu Akredytacji Szpitali. Szkolenie jest skierowane do kadry medycznej, pracowników administracji i służb technicznych. Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędną wiedzę dotyczącą celów, standardów i wymagań akredytacyjnych; zostaną zapoznani z przebiegiem przeglądu, najczęstszymi problemami oraz aktualnym prawodawstwem. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12)

Dowiedz się więcej

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej – szpital

Czas trwania: 6 h Cel szkolenia Przedstawienie i zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami poprawnego prowadzenia szpitalnej dokumentacji medycznej. Szkolenie jest przeznaczone dla kadry medycznej i administracyjnej, mającej kontakt z dokumentacją medyczną. Uczestnicy zostaną zapoznani z rozporządzeniami Ministra Zdrowia, ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wymaganiami zestawu standardów akredytacyjnych dla szpitali dotyczących dokumentacji medycznej. Podczas szkolenia podejmiemy tematy

Dowiedz się więcej

Stwórz swoje szkolenie

FORMULARZ  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: 9452172804

Dowiedz się więcej

Wyroby kosmetyczne

Wymagania normy ISO 22716

Czas trwania: 8 h Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wymaganiami GMP ISO 22716, a także zapewnienie przygotowania praktycznego do wdrażania i utrzymywania GMP. Szkolenie jest skierowane do personelu podmiotów prowadzących działalność w sektorze kosmetyków i ich podwykonawców, sprawujących nadzór nad produktem kosmetycznym. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura

Dowiedz się więcej

Auditor wewnętrzny GMP wg normy ISO 22716

Czas trwania: 16 h (2 dni po 8 h) Cel szkolenia Dostarczenie uczestnikom specjalistyczne wiedzy j oraz wyrobienie praktycznych umiejętności niezbędnych do auditowania GMP. Szkolenie skierowanie jest do kadry medycznej, pracowników administracji i służb technicznych. Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędną wiedzę dotyczącą celów, standardów i wymagań akredytacyjnych, zostaną zapoznani z przebiegiem przeglądu, najczęstszymi problemami oraz aktualnym prawodawstwem. Program szkolenia

Dowiedz się więcej

Wiedza specjalistyczna w zakresie wprowadzenia nowego produktu do obrotu w świetle rozporządzenia 1223/2009/WE

Czas trwania: 8 h Cel szkolenia Zdobycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy w zakresie wprowadzania nowego produktu do obrotu oraz utrwalenie wymagań Rozporządzenia 1223/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczących produktów kosmetycznych. Szkolenie skierowane jest do personelu i podmiotów prowadzących działalność w branży kosmetycznej, czuwających nad wyrobem produktu kosmetycznego od projektowania i jego wprowadzenia na rynek, poprzez zakup

Dowiedz się więcej

Produkty kosmetyczne w świetle nowej ustawy o kosmetykach

Czas trwania: Cel szkolenia Zdobycie przez uczestników specjalistycznej wiedzy w zakresie dostosowania przepisów i procedur wewnętrznych przedsiębiorstwa z sektora kosmetycznego do regulacji nowej ustawy z 2019 roku. Szkolenie skierowane jest do personelu i podmiotów prowadzących działalność w branży kosmetycznej, czuwających nad wyrobem produktu kosmetycznego od projektowania i jego wprowadzenia na rynek, poprzez zakup surowców i wytwarzanie, a także reklamacje i wycofanie z rynku. Program szkolenia  Dane

Dowiedz się więcej

Oznakowanie i deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych

Czas trwania: Cel szkolenia Przedstawienie i zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnym oznakowaniem i deklaracjami marketingowymi produktów kosmetycznych stosowanych w celu potwierdzenia bezpieczeństwa produktu. Szkolenie przeznaczone jest do personelu i osób zarządzających markami kosmetycznymi, które odpowiadają za wprowadzenie produktów kosmetycznych na rynek. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble

Dowiedz się więcej

Kolor, barwniki i pigmenty w kosmetykach kolorowych

Czas trwania: Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami w zakresie nadzoru nad stosowanymi kolorami, barwnikami i pigmentami w kosmetykach kolorowych. Szkolenie skierowane jest do personelu podmiotów z branży przemysłu kosmetycznego, odpowiadającego za wprowadzenie produktów kosmetycznych na rynek. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą

Dowiedz się więcej

Nanomateriały w kosmetykach

Czas trwania: Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami z obszaru nanotechnologii i wprowadzenia nanomateriałów do kosmetyków w celu polepszenia właściwości produktów i zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko. Szkolenie skierowane jest do personelu podmiotów z branży przemysłu kosmetycznego, odpowiadającego za projektowanie produktu, wybór surowców i wprowadzenie produktów kosmetycznych na rynek. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345

Dowiedz się więcej

Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków

Czas trwania: 8 h Cel szkolenia Przedstawienie i zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami poprawnego przeprowadzania kontroli jakości wytwarzania kosmetyków. Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów i personelu zajmującego się wytwarzaniem kosmetyków. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103

Dowiedz się więcej

Stwórz swoje szkolenie

FORMULARZ  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: 9452172804

Dowiedz się więcej

Transport Kolejowy

IV Pakiet kolejowy

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wymaganiami prawnymi w zakresie IV pakietu kolejowego, obejmującego aspekty techniczne bezpieczeństwa kolejowego. Szkolenie jest skierowane dla personelu podmiotów działających na rynku kolejowym (przewoźników kolejowych), które powinny dostosować swoje procedury do zmian i nowych wymagań. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345

Dowiedz się więcej

[ZAAWANSOWANE DOSKONALENIE]
Warsztaty doskonalące dla auditorów Systemu zarządzania SMS oraz MMS

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Uzyskanie oraz doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego z zakresu Systemu Zarządzania SMS ora zMMS. Zapoznanie uczestników z narzędziami systemowymi służącymi doskonaleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i systemów zarządzania utrzymaniem. Szkolenie jest skierowanie do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, zainteresowanych rozwojem i doskonalenie posiadanych systemów zarządzania. Program szkolenia  Dane

Dowiedz się więcej

Proces uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie należy spełnić, aby uzyskać jednolity certyfikat bezpieczeństwa. Szkolenie jest skierowane do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa – podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności jako przewoźnik kolejowy oraz przewoźników kolejowych przygotowujących się do procesu recertyfikacji. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345

Dowiedz się więcej

Pełnomocnik ds. Systemu zarządzania SMS oraz MMS

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Uzyskanie oraz doskonalenie przez uczestników kompetencji pełnomocnika ds. SMS lub MMS. Szkolenie jest skierowane do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury i podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, zainteresowanych doskonaleniem kwalifikacji, jak pełnomocnik ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane

Dowiedz się więcej

Wymagania Systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym SMS

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie powinien spełniać system zarządzania bezpieczeństwem. Szkolenie jest skierowane do podmiotów, które są zainteresowane uzyskaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, jak i do tych, które planują rozpocząć działalność jako przewoźnik kolejowy, a także do przewoźników kolejowych przygotowujących się do procesu certyfikacji. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357

Dowiedz się więcej

Auditor wewnętrzny Systemu zarządzania SMS

Czas trwania: 5 h Cel szkolenia Uzyskanie oraz doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego przez pracowników podmiotów posiadających System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym lub System Zarządzania Utrzymaniem. Szkolenie jest skierowanie do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury i do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, zainteresowanych rozwojem procesu audytu wewnętrznego. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12

Dowiedz się więcej

Wymagania Systemu zarządzania utrzymaniem w transporcie kolejowym MMS

Czas trwania: 4 h Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wymaganiami, jakie powinien spełniać system zarządzania utrzymaniem. Szkolenie jest skierowanie do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie lub zgodność w zakresie funkcji utrzymania – dla podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności jako jednostka odpowiedzialna za utrzymanie, warsztaty utrzymaniowe, zainteresowana dobrowolną certyfikacją oraz do podmiotów przygotowujących się do procesu recertyfikacji. Program

Dowiedz się więcej

Auditor wewnętrzny Systemu zarządzania MMS

Czas trwania: 5 h Cel szkolenia Uzyskanie oraz doskonalenie kompetencji auditora wewnętrznego przez pracowników podmiotów posiadających System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym lub System Zarządzania Utrzymaniem. Szkolenie jest skierowanie do certyfikowanych przewoźników kolejowych, autoryzowanych zarządców infrastruktury i do podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, zainteresowanych rozwojem procesu audytu wewnętrznego. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12

Dowiedz się więcej

Stwórz swoje szkolenie

FORMULARZ  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: 9452172804

Dowiedz się więcej

Laboratoria Badawcze

Wymagania normy ISO/IEC 17025

Czas trwania: 1 dzień (8 h) Cel szkolenia Przedstawienie i omówienie standardów i wymagań normy ISO/IEC 17025. Szkolenie skierowanie jest do kadry medycznej, pracowników laboratoriów medycznych, którzy chcą uzupełnić i potwierdzić posiadane przez siebie kompetencje w obszarze wykonywanych przez siebie badań i pomiarów. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane

Dowiedz się więcej

Warsztaty dla auditorów w obszarze badań mikrobiologicznych w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025

Czas trwania: 16 h (2 dni po 8h) Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz polityki Polskiego Centrum Akredytacji z naciskiem na przekazanie praktycznej wiedzy, podniesienie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności dotyczących formy auditowania obszarów systemowych i technicznych. W ramach ćwiczeń praktycznych uczestnicy będą samodzielnie przygotować część zapisów związanych z procesem auditu np. program audytu, formułowanie

Dowiedz się więcej

Proces potwierdzania ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań PCA

Czas trwania: 16 h (2 dni po 8 h) Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wymaganiami PCA w celu prawidłowego potwierdzenia ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym. Szkolenie jest skierowane do personelu laboratoriów mikrobiologicznych, mającego dostęp do narzędzi stosowanych w celu potwierdzenia ważności wyników. Personel uczestniczący w szkoleniu nabędzie wiedzę dotyczącą prawidłowego dokumentowania działań programów z tym związanych. Program szkolenia  Dane

Dowiedz się więcej

Stwórz swoje szkolenie

FORMULARZ  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: 9452172804

Dowiedz się więcej

Biopaliwa

Wymagania systemu KZR – INiG  i REDcert EU

Czas trwania: 1 dzień (8 h) Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wymaganiami oraz na podstawie studium przypadku wskazanie błędów popełnianych w zakresie obliczania emisji GHG. Szkolenie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność w obszarze biopaliw, dla których istotne jest spełnienie wymogów norm odnośnie do zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej produkcji biopaliw. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357

Dowiedz się więcej

Weryfikacja wyliczeń emisji GHG

Czas trwania: 1 dzień (8 h) Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi wymaganiami oraz na podstawie studium przypadku wskazanie błędów popełnianych w zakresie obliczania emisji GHG. Szkolenie jest skierowane do podmiotów prowadzących działalność w obszarze biopaliw, dla których istotna jest nauka weryfikacji poprawności obliczeń emisji GHG na podstawie konkretnych przykładów: tłoczni oleju, wytwórni FAME oraz zakładu produkującego kwasy

Dowiedz się więcej

Stwórz swoje szkolenie

FORMULARZ  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: 9452172804

Dowiedz się więcej

Systemy zarządzania

Stwórz swoje szkolenie

FORMULARZ  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowieul. Włóczków 22/630-103 KRAKÓW NIP: 9452172804

Dowiedz się więcej

Zapytaj o szkolenia

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na nurtujące Was pytanie lub chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przeprowadzanych przez nas szkoleń zachęcamy do kontaktu poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, przesyłania pytań na adres e-mail: szkolenia@noblecert.pl lub kontakt telefoniczny +48 12 357 16 66.