Deklaracja beztronności

Deklaracja

Kierownictwo Noble Cert Sp. z o.o. deklaruje, że certyfikacja systemów zarzadzania jest prowadzona w sposób bezstronny i obiektywny, oświadczając tym samym, że identyfikujemy i zapobiegamy sytuacjom, w których mogą wystąpić konflikty interesów.

Ponadto nie prowadzimy certyfikacji w przypadku niedopuszczalnego zagrożenia dla bezstronności, nie prowadzimy również certyfikacji innych jednostek certyfikujących w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.

Nasza jednostka nie konsultuje systemów zarządzania, nie prowadzi szkoleń dedykowanych dotyczących systemów zarządzania, nie prowadzi auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów oraz eliminuje zagrożenia wynikające z familiarności. Nie zleca również auditów organizacjom konsultującym systemy zarządzania.

Oprócz tego Noble Cert nie oferuje swoich usług w powiązaniu z organizacjami konsultującymi systemy zarządzania. Nie wyznaczamy do prowadzenia auditu osoby, która w okresie ostatnich dwóch lat świadczyła konsultacje u danego klienta. Nie sugerujemy także, że korzystanie z określonych usług konsultacyjnych może ułatwić certyfikację.

Istotne jest również to, że zawsze podejmujemy działania w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, wynikającego z działalności innych osób, jednostek lub organizacji, mogącego mieć wpływ na naszą bezstronność.

Pragniemy podkreślić, że personel zaangażowany w certyfikację jest wolny od zewnętrznych i wewnętrznych nacisków handlowych, finansowych i innych, a płace nie są powiązane z wynikami certyfikacji.

Zarówno personel zewnętrzny, jak i wewnętrzny zobowiązany jest do ujawniania każdej sytuacji, mogącej stanowić konflikt interesów.

Na straży bezstronności wszelkich działań podejmowanych przez naszą jednostkę stoi Niezależny Komitet Chroniący Bezstronność.