Deklaracja beztronności

Kierownictwo Noble Cert Sp. z o.o. deklaruje, że certyfikacja systemów zarzadzania jest prowadzona w sposób bezstronny i obiektywny, oświadczając tym samym, że identyfikujemy i zapobiegamy sytuacjom, w których mogą wystąpić konflikty interesów.

Ponadto nie prowadzimy certyfikacji w przypadku niedopuszczalnego zagrożenia dla bezstronności, nie prowadzimy również certyfikacji innych jednostek certyfikujących w zakresie certyfikacji systemów zarządzania.

Nasza jednostka nie konsultuje systemów zarządzania, nie prowadzi szkoleń dedykowanych dotyczących systemów zarządzania, nie prowadzi auditów wewnętrznych dla swoich certyfikowanych klientów oraz eliminuje zagrożenia wynikające z familiarności. Nie zleca również auditów organizacjom konsultującym systemy zarządzania.

Oprócz tego Noble Cert nie oferuje swoich usług w powiązaniu z organizacjami konsultującymi systemy zarządzania. Nie wyznaczamy do prowadzenia auditu osoby, która w okresie ostatnich dwóch lat świadczyła konsultacje u danego klienta. Nie sugerujemy także, że korzystanie z określonych usług konsultacyjnych może ułatwić certyfikację.

Istotne jest również to, że zawsze podejmujemy działania w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, wynikającego z działalności innych osób, jednostek lub organizacji, mogącego mieć wpływ na naszą bezstronność.

Pragniemy podkreślić, że personel zaangażowany w certyfikację jest wolny od zewnętrznych i wewnętrznych nacisków handlowych, finansowych i innych, a płace nie są powiązane z wynikami certyfikacji.

Zarówno personel zewnętrzny, jak i wewnętrzny zobowiązany jest do ujawniania każdej sytuacji, mogącej stanowić konflikt interesów.

Na straży bezstronności wszelkich działań podejmowanych przez naszą jednostkę stoi Niezależny Komitet Chroniący Bezstronność.

Potrzebujesz więcej informacji? Nie wiesz co wybrać?

Skontaktuj się z nami