Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli HACCP

  • Przedstawienie wymagań HACCP i dobrych praktyk w zakresie dokumentowania.
  • Omówienie diagramu procesów technologicznych obowiązujących w firmie.
  • Analiza punktów krytycznych, monitorowania wraz z odniesieniem się do dokumentacji systemu HACCP.
  • Analiza dokumentacji – podstawowe procedury, instrukcje, arkusze.
  • Analiza zagrożeń zgodnie z zweryfikowanym schematem technologicznym.
  • Wyznaczanie punktów krytycznych, kontrolnych.
  • Określanie zasad monitorowania punktów krytycznych, monitorowania.