Biopaliwa

Wymagania systemu KZR INiG i REDcert EU zgodnie z RED II

Zapoznanie z nowymi wymaganiami oraz omówienie najczęstszych błędów popełnianych w zakresie obliczania emisji GHG na podstawie studium przypadku.
 • Podstawowe dane o uczestnikach systemu KZR-INiG i REDcert EU
 • Wytyczne do konstruowania bilansu masy
 • Wymagania Identyfikacji i identyfikowalność w systemie KZR-INiG i REDcert EU
 • Metodyka obliczania emisji gazów cieplarnianych
 • Akty prawne i przepisy zrównoważonego rozwoju
 • Obszar działania systemu KZR-INiG i REDcert EU
 • Dyskusja i podsumowanie szkolenia

Weryfikacja wyliczeń emisji GHG

Zapoznanie z nowymi wymaganiami oraz omówienie najczęstszych błędów popełnianych w zakresie obliczania emisji GHG na podstawie studium przypadku.
 • Weryfikacja poprawności obliczeń emisji GHG
 • Weryfikacja poprawności wykonania dokumentacji systemowej dla przeprowadzenia obliczeń GHG
 • Weryfikacja poprawności obliczeń emisji GHG
 • Dyskusja oraz podsumowanie szkolenia