Centrum monitorowania jakości

Wdrażanie standardów akredytacyjnych dla Poradni POZ

ETAP I

  • Przedstawienie oraz omówienie wymagań akredytacyjnych dla poradni POZ.
  • Wstępna ocena zakończona raportem, dotycząca przygotowania poradni POZ do wdrożenia standardów akredytacyjnych.

ETAP II

  • Szkolenie dla osób zatrudnionych w poradni POZ na temat wymagań standardów akredytacyjnych oraz szkolenie z zakresu praw pacjenta – szkolenia zakończone certyfikatem dla uczestników.

ETAP III

  • Konsultacje, pomoc przy opracowaniu procedur i instrukcji zgodnie ze standardami akredytacyjnymi dla POZ.

ETAP IV

  • Ocena opracowanych materiałów akredytacyjnych.