Dobre praktyki produkcyjne dla wyrobów kosmetycznych – ISO 22716

Produkty kosmetyczne w świetle nowej ustawy o kosmetykach

Zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie dostosowania przepisów i procedur wewnętrznych przedsiębiorstwa z sektora kosmetycznego do wymagań Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych.
 • Ustawodawstwo, podstawowe definicje z rozporządzenia 1223/2009 (produkt kosmetyczny, osoba odpowiedzialna, producent, importer, dystrybutor, użytkownik końcowy, ciężkie działanie niepożądane).
 • Obowiązki osoby odpowiedzialnej.
 • Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych.

Wymagania normy ISO 22716

Przedstawienie uczestnikom wymagań dobrej praktyki produkcji (GMP) według normy PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP)Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji, a także zapewnienie przygotowania praktycznego do wdrażania i utrzymywania GMP.

 • Przegląd regulacji prawnych dotyczących GMP w sektorze kosmetyków.
 • Wymagania normy ISO 22716 – omówienie zasad GMP
 • Korzyści z wdrożenia GMP

Wiedza specjalistyczna w zakresie wprowadzenia nowego produktu do obrotu

Zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie wprowadzania nowego produktu do obrotu oraz utrwalenie wymagań Rozporządzenia 1223/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczących produktów kosmetycznych.
 • Wymagania prawne
 • Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia produktu do obrotu
 • Badania produktu kosmetycznego
 • Rejestracja produktów kosmetycznych na portalu CPNP
 • Raport z oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego

Pełnomocnik ds. ISO 22716

Omówienie wymagań normy ISO 22716. Zdobycie umiejętność tworzenia i utrzymania systemu zarządzania zgodnego z ISO 22716 oraz nauka nadzorowania istniejącego systemu.

 • Interpretacja wymagań GMP zgodnych z ISO 22716
 • Dokumentacja systemu zarządzania jakością – tworzenie i nadzór nad aktualnością
 • Działania korekcyjne i korygujące
 • Planowanie auditów wewnętrznych
 • Umiejętność wyznaczania celów w organizacji
 • Przebieg certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 22716 (GMP)

Auditor wewnętrzny GMP ISO 22716

Dostarczenie uczestnikom specjalistycznej wiedzy z zakresu normy ISO 22716 oraz trening umiejętności praktycznych, niezbędnych do auditowania GMP.

 • Przypomnienie wymagań normy ISO 22716.
 • Omówienie etapów procesu auditu wewnętrznego.
 • Zarządzanie auditami wewnętrznymi w organizacji.
 • Warsztaty z zakresu opracowywania planu auditu, list kontrolnych, formułowania pytań auditowych oraz identyfikacji i kwalifikacji niezgodności w oparciu o opisy sytuacji auditowych.