Proces produkcji i dystrybucji kosmetyków

Kontrola jakości procesu wytwarzania kosmetyków

Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami poprawnego przeprowadzania kontroli jakości wytwarzania kosmetyków.
 • Funkcjonowanie laboratorium kontroli jakości (zasady, metody badań, kryteria akceptowalności, wyniki, oznakowanie odczynników surowców, pobór i przechowywanie próbek).
 • Badania kosmetyków.
 • Raport bezpieczeństwa.

Oznakowania i deklaracje marketingowe produktów kosmetycznych

Zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnym sposobami oznakowania i deklaracjami marketingowymi produktów kosmetycznych, stosowanymi w celu potwierdzenia bezpieczeństwa produktu.

 • Wymagania prawne.
 • Niezbędne elementy oznakowania.
 • Oznakowanie towarów paczkowanych.
 • Oznakowanie produktów ochrony przeciwsłonecznej..
 • Oznakowanie produktów aerozolowych.
 • Deklaracje marketingowe oraz kryteria dotyczące uzasadniania oświadczeń stosowanych w związku z produktami kosmetycznymi.

Nanomateriały w kosmetykach

Zapoznanie uczestników szkolenia z wybranymi zagadnieniami z obszaru nanotechnologii i wprowadzania nanomateriałów do kosmetyków w celu polepszenia właściwości produktów i zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie konsumenta.
 • Definicja nanomateriału – właściwości, klasyfikacja nanomateriałów oraz ich wprowadzanie do kosmetyków.
 • Oznakowanie produktów kosmetycznych zawierających nanomateriały w składzie.
 • Rodzaje nanomateriałów stosowanych w kosmetykach.
 • Rejestracja nanomateriałów CPNP.

Kolor/barwniki I pigmenty w kosmetykach kolorowych

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami w zakresie nadzoru nad stosowanymi kolorami, barwnikami i pigmentami w kosmetykach kolorowych
 • Obowiązujące regulacje.
 • Podstawy widzenia barwnego i koloru.
 • Najczęściej stosowane formy kosmetyczne w kosmetykach kolorowych.
 • Podział i charakterystyka barwników.
 • Podział, charakterystyka i najczęstsze zastosowanie pigmentów.
 • Laki, pigmenty perłowe.

Reklamacje, zwroty i wycofanie z rynku

 • Reklamacje dotyczące wyrobu gotowego.
 • Wycofanie wyrobu gotowego z rynku.
 • Sprzedaż kosmetyków.
 • Wyroby gotowe – wysyłka i zwroty.
 • Wycofania z rynku.
 • Rola pełnomocnika.
 • Działania niepożądane – zgłaszanie ciężkich działań niepożądanych.