Standardy akredytacyjne

Standardy akredytacyjne dla szpitali

Zapoznanie uczestników z wymaganiami standardów akredytacyjnych dla szpitali. Szkolenie dedykowane kadrze medycznej, pracownikom administracji i służb technicznych pracujących w szpitalach.
 • Wdrożenie standardów akredytacyjnych w szpitalach.
 • Omówienie standardów akredytacyjnych dla szpitali na podstawie „Programu Akredytacji – Szpitale” wydanie z 2009 roku

Standardy akredytacyjne dla POZ

Przedstawienie podstawy prawnej, zakresu odpowiedzialności i wymagań w obszarze zapewnienia pacjentom właściwej podstawowej opieki zdrowotnej. Szkolenie jest skierowane do personelu podmiotów leczniczych, tj. lekarzy, pielęgniarek, pracowników sprawujących opiekę nad pacjentami.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawą prawną, zakresem odpowiedzialności i wymaganiami w obszarze zapewnienia pacjentom właściwej podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Omówienie standardów akredytacyjnych dla poradni POZ na podstawie „Programu Akredytacji – Podstawowa Opieka Zdrowotna” wydanie z 2011 roku

Prowadzenie dokumentacji medycznej w szpitalu

Przedstawienie zasad poprawnego prowadzenia dokumentacji medycznej.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Zabezpieczenie dokumentacji medycznej przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem i dostępem osób nieupoważnionych
 • Przechowywanie dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Prowadzenie dokumentacji medycznej w POZ

Zapoznanie uczestników z zasadami oraz zagadnieniami związanymi z poprawnym prowadzeniem dokumentacji medycznej.
 • Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej przez podmiot udzielający świadczeń w ramach POZ według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
 • Zabezpieczenie dokumentacji medycznej przed utratą, zniszczeniem, sfałszowaniem i dostępem osób nieupoważnionych
 • Przechowywanie dokumentacji medycznej w formie papierowej i elektronicznej
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Zarządzanie personelem w podmiotach medycznych

Przedstawienie i omówienie problemów, sposobów zarządzania i dobrych praktyk w zakresie ZZL w ochronie zdrowia. Uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę dotyczącą celów, standardów i metod zarządzania; zostaną zapoznani z najczęstszymi problemami ZZL w ochronie zdrowia w najważniejszych obszarach branży medycznej.

System zarządzania jakością wg ISO 9001 w szpitalach

Przedstawienie uczestnikom szkolenia wymagań normy ISO 9001. Szkolenie dedykowane jest kadrze medycznej, pracownikom administracji i służbom technicznym szpitali.

 • Omówienie wymagań normy ISO 9001 pod kątem funkcjonowania szpitali:
  • Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na funkcjonowanie szpitala.
  • Szacowanie zagrożeń i szans.
  • Polityka jakości oraz szczegółowe cele jakościowe.
  • Zarządzanie personelem.
  • Nadzór nad infrastrukturą techniczną.
  • Zarządzanie środowiskiem pracy.
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej w oddziałach szpitalnych.
  • Nadzór nad usługą niezgodną ze szczególnym naciskiem na zdarzenia niepożądane.
  • Przegląd zarządzania.
  • Działania korygujące.
 • Omówienie przebiegu auditu certyfikującego i auditów nadzoru

System zarządzania jakością wg ISO 9001 w placówkach opieki długoterminowej

Przedstawienie uczestnikom wymagań normy ISO 9001. Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej, lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym w placówkach opieki długoterminowej.

 • Omówienie wymagań normy ISO 9001 pod kątem funkcjonowania placówek opieki długoterminowej:
  – Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mające wpływ na funkcjonowanie placówek opieki długoterminowej
  – Szacowanie zagrożeń i szans
  – Polityka jakości i szczegółowe cele jakościowe oraz zarządzanie personelem
  – Nadzór nad infrastrukturą techniczną oraz zarządzanie środowiskiem pracy
  – Prowadzenie dokumentacji medycznej w placówkach opieki długoterminowej
  – Nadzór nad usługą niezgodną ze szczególnym naciskiem na zdarzenia niepożądane.
  – Przegląd zarządzania i działania korygujące.
 • Omówienie przebiegu audytu certyfikującego i audytów nadzoru.

System zarządzania jakością wg ISO 9001 w poradniach POZ oraz AOS

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy ISO 9001. Szkolenie dedykowane jest kadrze medycznej, pracownikom administracji i służbom technicznym zatrudnionym w przychodniach.

 • Omówienie wymagań normy ISO 9001 pod kątem funkcjonowania poradni POZ oraz Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej,
  – czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, szacowanie zagrożeń i szans,
  – polityka jakości, szczegółowe cele oraz zarządzanie personelem,
  – nadzór nad infrastrukturą techniczną oraz zarządzanie środowiskiem pracy,
  – prowadzenie dokumentacji medycznej w poradniach POZ oraz AOS,
  – nadzór nad usługą niezgodną ze szczególnym naciskiem na zdarzenia niepożądane.
  – przegląd zarządzania i działania korygujące.
 • Omówienie przebiegu audytu certyfikującego i audytów nadzoru.

System zarządzania jakością wg ISO 9001 w poradniach I gabinetach rehabilitacji

Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy ISO 9001. Szkolenie dedykowane jest kadrze zarządzającej, lekarzom i fizjoterapeutom.

 • Omówienie wymagań normy ISO 9001 pod kątem funkcjonowania poradni i gabinetów rehabilitacji.
 • – czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, szacowanie zagrożeń i szans,
  – polityka jakości, szczegółowe cele oraz zarządzanie personelem,
  – nadzór nad infrastrukturą techniczną oraz zarządzanie środowiskiem pracy,
  – prowadzenie dokumentacji medycznej w poradniach,
  – nadzór nad usługą niezgodną ze szczególnym naciskiem na zdarzenia niepożądane,
  – przegląd zarządzania i działania korygujące.
 • Omówienie przebiegu audytu certyfikującego i audytów nadzoru.

Zdarzenia niepożądane jako źródło danych do projektów poprawy jakości

Zapoznanie uczestników z koniecznością zgłaszania zdarzeń niepożądanych, prowadzenia analizy przyczyn ich wystąpienia oraz wykorzystaniem tej wiedzy do opracowywania planów poprawy jakości.
 • Monitorowanie i zgłaszanie zdarzeń niepożądanych i zdarzeń niedoszłych.
 • Analiza zdarzeń niepożądanych
 • Analiza przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych (RCA).
 • Powoływanie zespołu do analizy RCA
 • Warsztaty: analiza źródłowa zdarzeń niepożądanych na wybranych przykładach
 • Wykorzystanie danych z analizy zdarzeń niepożądanych do tworzenia projektów poprawy jakości – przykłady
 • Warsztaty: tworzenie projektów poprawy jakości

Wdrażanie standardów akredytacyjnych dla Poradni POZ

ETAP I

 • Przedstawienie oraz omówienie wymagań akredytacyjnych dla poradni POZ.
 • Wstępna ocena zakończona raportem, dotycząca przygotowania poradni POZ do wdrożenia standardów akredytacyjnych.

ETAP II

 • Szkolenie dla osób zatrudnionych w poradni POZ na temat wymagań standardów akredytacyjnych oraz szkolenie z zakresu praw pacjenta – szkolenia zakończone certyfikatem dla uczestników.

ETAP III

 • Konsultacje, pomoc przy opracowaniu procedur i instrukcji zgodnie ze standardami akredytacyjnymi dla POZ.

ETAP IV

 • Ocena opracowanych materiałów akredytacyjnych.