Transport kolejowy

Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym SMS

Omówienie wymagań jaki powinien spełniać system zarządzania bezpieczeństwem kolejowym SMS. Adresatami są podmioty zainteresowane uzyskaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa – podmioty zainteresowane rozpoczęciem działalności jako przewoźnik kolejowy oraz przewoźnicy kolejowi przygotowujące się do procesu recertyfikacji.
 • Wymagania prawne w zakresie opracowywania i wdrażania systemu SMS
 • Kryteria budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem
 • Proces uzyskiwania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa

Wymagania systemu zarządzania utrzymaniem w transporcie kolejowym MMS

Zapoznanie uczestników z wymaganiami jaki powinien spełniać system zarządzania utrzymaniem w transporcie kolejowym MMS.
 • Wymagania prawne w zakresie opracowywania i wdrażania systemu MMS.
 • Kryteria budowy systemu zarządzania utrzymaniem.
 • Proces uzyskiwania certyfikatu zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie lub zgodności w zakresie funkcji utrzymania.

Pełnomocnik ds. SMS i MMS

Szkolenie ma na celu uzyskanie oraz doskonalenie kompetencji pełnomocnika ds. SMS lub MMS.

 • Wymagania w zakresie opracowywania i wdrażania systemu SMS
 • Wymagania w zakresie opracowywania i wdrażania systemu MMS
 • Narzędzia systemowe służące doskonaleniu systemów zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii monitorowania, wyceny i oceny ryzyka

Auditor wewnętrzny ds. SMS i MMS

Omówienie wymagań, jakie należy spełnić, aby uzyskać jednolity certyfikat bezpieczeństwa. Szkolenie jest skierowane do podmiotów zainteresowanych uzyskaniem jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.
 • Wymagania w zakresie opracowywania i wdrażania systemu SMS.
 • Wymagania w zakresie opracowywania i wdrażania systemu MMS.
 • Wymagania w stosunku do audytora.
 • Narzędzia auditowe.
 • Przygotowanie i przeprowadzanie auditu wewnętrznego

Rozwój i doskonalenie SMS i MMS

Przedstawienie narzędzi systemowych służących doskonaleniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i systemów zarządzania utrzymaniem.

 • Narzędzia systemowe służące doskonaleniu systemów zarządzania
 • Monitorowanie systemów zgodnie z wymaganiami rozporządzenia
  nr 1078/2012
 • Proces wyceny i oceny ryzyka oraz zarzadzania zmianą zgodnie ze szczególnym uwzględnieniem kwestii monitorowania i wyceny i oceny ryzyka

IV pakiet kolejowy

Omówienie nowych wymagań prawnych w zakresie IV pakietu kolejowego, obejmującego aspekty techniczne bezpieczeństwa kolejowego.Szkolenie jest skierowane dla personelu podmiotów działających na rynku kolejowym, które powinny dostosować swoje procedury do zmian i nowych wymagań.

 • Wprowadzenie do IV pakietu – zmiany w przepisach prawnych.
 • Nowe wymagania w zakresie SMS wynikające ze zmian wprowadzonych
  w ramach IV pakietu.
 • Nowe wymagania w zakresie MMS wynikające ze zmian wprowadzonych
  w ramach IV pakietu.