Część 3.

4. Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem

4.1 Istota systemu (art. 18)
Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach umowy z NFZ jest obowiązany do posiadania wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Prowadzenie go polega na wdrożeniu, utrzymaniu i usprawnianiu tego systemu na podstawie oceny jego skuteczności oraz wyników badań opinii i doświadczeń pacjentów.

System składa się natomiast z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, a jego celem jest zapobieganie zdarzeniom niepożądanym.

Obowiązki podmiotu są następujące:
1) wdraża rozwiązania służące identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzaniu tym ryzykiem w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
2) identyfikuje obszary priorytetowe dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
3) określa kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
4) okresowo monitoruje i ocenia jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
5) monitoruje zdarzenia niepożądane;
6) zapewnia dostęp do szkolenia służącego uzyskaniu i podnoszeniu kompetencji personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń;
7) prowadzi badania opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie ankiety wskazanej w ustawie

4.2 Prowadzenie systemu

Za prowadzenie systemu odpowiada kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tj. Zarząd). Ma on obowiązek (art. 19):
4.2.1 przeprowadzać analizy przyczyn źródłowych zdarzenia niepożądanego;
4.2.2 zapewniać zasoby i informacje niezbędne do właściwego monitorowania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
4.2.3 opracowywać dokumenty określające zasady, procedury, metody oraz opisy stanowisk pracy.

Badanie opinii i doświadczeń pacjenta przeprowadzać należy za pomocą ankiety publikowanej przez Ministra Zdrowia w BIP.

W razie hospitalizacji pacjenta, zanonimizowane badanie przeprowadza się po wypisie pacjenta lub w dniu wypisu ze szpitala, w sposób zapewniający swobodę wyrażenia opinii. W innych przypadkach
informuje się pacjentów, w wybrany przez siebie sposób, o możliwości wypełnienia ankiety badania opinii i doświadczeń pacjentów, w sposób zapewniający swobodę wyrażenia opinii (art. 20).

W kolejnych częściach omówimy m.in. takie zagadnienia jak: Istota akredytacji, Postępowanie w przedmiocie przyznania akredytacji.

W przypadku zainteresowania szkoleniami z zakresu jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjenta zapraszamy do kontaktu na szkolenia@noblecert.pl lub tel. 691 487 448.