Analiza ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
Część 2

Część 2. 3. Autoryzacja3.1. Istota autoryzacjiAutoryzacja stanowić ma orzeczenie administracyjne wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dowodzące spełnienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą wymagań jakościowych. Będzie ona warunkiem realizacji przez podmiot wykonujący działalność […]

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 245.

Z radością pragniemy poinformować, iż dnia 29 marca 2024 roku, uzyskaliśmy Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na Certyfikację Wyrobów o numerze AC 245. To znaczące osiągnięcie, które stanowi potwierdzenie naszego zobowiązania do utrzymania najwyższych standardów […]

IAF CertSearch: Narzędzie do Weryfikacji Certyfikatów

Noble Cert jednym z akredytowanych podmiotów certyfikacyjnych obecnych w globalnej bazie IAF CertSearch – narzędziu stworzonym przez Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF), które umożliwia łatwą i skuteczną weryfikację certyfikatów z całego świata. Nasza obecność w IAF CertSearch […]

Akredytacja

Akredytacja to potwierdzenie spełniania standardów akredytacyjnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej. Minister Zdrowia udziela akredytacji na 4 lata w formie certyfikatu, a proces ten ma charakter dobrowolny. Standardy dotyczą rodzaju […]

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta

wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta

Zanurzmy się w kolejny istotny obszar związany z ustawą o jakości w opiece zdrowotneji bezpieczeństwie pacjenta.Podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z umową NFZ musi posiadać wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. System ten obejmuje zasady, procedury, […]

Autoryzacja w ustawie o jakości

autoryzacja w ustawie o jakości

Autoryzacja to orzeczenie administracyjne Prezesa NFZ, potwierdzające spełnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą określonych standardów jakościowych.  Warunkiem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sieci szpitali jest posiadanie autoryzacji, ważnej przez 5 lat lub warunkowej na rok […]

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej

Z dniem 02.08.2023 r. weszła w życie Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Celem uchwały jest zwiększenie zaufania pacjentów do systemu opieki zdrowotnej oraz poprawy standardów i bezpieczeństwa służby zdrowia. Ustawa składa się z czterech zasadniczych […]

Recertyfikacja w szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Pełne zaangażowanie personelu w zakresie ciągłego doskonalenia standardów zarządzania, w tym także podnoszenie jakości usług medycznych zaowocowały ponownym uzyskaniem przez Szpital im. Gabriela Narutowicza w Krakowie certyfikatu ISO 9001:2015.  Spełnienie standardów jakościowych potwierdza pozytywna […]