Nadzór nad produktami leczniczymi i dokumentacją

Czas trwania: 24 h (3 dni po 8 h) Cel szkolenia Zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami w zakresie nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym, lekami narkotycznymi i psychotropowymi, prowadzeniem dokumentacji z działalności leczniczej. Szkolenie jest skierowane do personelu podmiotów leczniczych, tj. lekarzy, pielęgniarek, pracowników aptek szpitalnych, pracowników zespołów ds. jakości i służb technicznych sprawujących nadzór i opiekę nad sprzętem. Oferujemy możliwość przeprowadzenia szkolenia z pojedynczego zakresu tematycznego (po […]

RODO w ochronie zdrowia

Czas trwania: 1 dzień (8 h) Cel szkolenia Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami RODO w praktyce podmiotu leczniczego. Szkolenie jest skierowane do personelu, mającego dostęp do danych osobowych pacjentów. Personel, uczestniczący w szkoleniu, nabędzie wiedzę dotyczącą prawidłowego przetwarzania danych osobowych pacjentów. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 17 78 biuro@noblecert.pl  Dane biura Noble Cert Sp. […]

Standardy akredytacyjne dla szpitali

Czas trwania: 1 h (2 dni po 8 h) Cel szkolenia Przedstawienie i omówienie standardów oraz wymagań Programu Akredytacji Szpitali. Szkolenie jest skierowane do kadry medycznej, pracowników administracji i służb technicznych. Uczestnicy szkolenia nabędą niezbędną wiedzę dotyczącą celów, standardów i wymagań akredytacyjnych; zostaną zapoznani z przebiegiem przeglądu, najczęstszymi problemami oraz aktualnym prawodawstwem. Program szkolenia  Dane kontaktowe +48 (12) 357 16 66+48 12 345 […]

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej – szpital

Czas trwania: 6 h Cel szkolenia Przedstawienie i zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami poprawnego prowadzenia szpitalnej dokumentacji medycznej. Szkolenie jest przeznaczone dla kadry medycznej i administracyjnej, mającej kontakt z dokumentacją medyczną. Uczestnicy zostaną zapoznani z rozporządzeniami Ministra Zdrowia, ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wymaganiami zestawu standardów akredytacyjnych dla szpitali dotyczących dokumentacji medycznej. Podczas szkolenia podejmiemy tematy udostępniania oraz zabezpieczania dokumentacji przed utratą, […]