KZR-INiG

PODSTAWOWE INFORMACJE

Certyfikacja Systemu KZR INiG potwierdzenia zgodności systemu z zasadami zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów. Ten proces certyfikacji, zgodnie z wymaganiami KZR INiG, jest dostępny dla wszelkich organizacji, które wdrożyły praktyki zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentach KZR INiG. Uczestnictwo w systemie jest otwarte dla wszystkich jednostek w łańcuchu dostaw, które spełniają wymagania określone w zapisach KZR INiG. Szczególne ścieżki certyfikacji obejmują biopaliwa, biopłyny oraz paliwa wytworzone z biomasy. Warto zaznaczyć, że zakres certyfikacji jest znacznie szerszy, koncentrując się na szczegółowym pochodzeniu biopaliw i biomasy, a także na procesie ich wytwarzania.

  1. Spełnienie wszystkich niezbędnych wymagań stawianych przez dostawców paliwowych i firm energetycznych.
  2. Potwierdzenie zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, co jest kluczowe z perspektywy wymagań Komisji Europejskiej.
  3. Wsparcie firmy w prowadzeniu działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, co może przyczynić się do lepszego wizerunku firmy i przyciągnięcia świadomych klientów.