ISO 14001 Zarządzanie środowiskowe

PODSTAWOWE INFORMACJE

Norma PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania, pozwala organizacjom doskonalić swoje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Określa ona wymagania, jakie przedsiębiorstwo powinno spełniać, aby zminimalizować ujemny wpływ na środowisko naturalne. Norma może być stosowana przez każde przedsiębiorstwo, niezależnie od jego wielkości i branży. Celem wdrożenia ISO 14001 jest uzyskanie poprawy efektywności środowiskowej, zapewnienie zgodności, czyli spełnienie przez organizację między innymi określonych wymagań prawnych oraz realizacja ustalonych przez firmę celów środowiskowych, wynikających z jej polityki środowiskowej. Zastosowanie ISO 14001 w praktyce przyniesie korzyści nie tylko środowisku, ale również samej organizacji i jej interesariuszom.

iso certyfikacja noble cert
  1. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne.
  2. Obniżenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności – niższe stawki ubezpieczeniowe w związku ze zmniejszeniem ryzyka.
  3. Lepsze zarządzanie środowiskowe prowadzące między innymi do zmniejszenia ilości odpadów i obniżenia kosztów związanych z korzystaniem z zasobów środowiska.
  4. Zwiększenie konkurencyjności dzięki potwierdzonej zgodności z normą.
  5. Spełnienie zobowiązań prawnych.