ISO 22000 Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

PODSTAWOWE INFORMACJE

Wdrożenie PN-EN ISO 22000:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności – Wymagania dla każdej organizacji należącej do łańcucha żywnościowego, ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktów żywnościowych, a co za tym idzie dbałość o zdrowie i życie konsumentów. Dzięki normie organizacje mogą rozpoznawać i kontrolować zagrożenia bezpieczeństwa żywności w celu ich wyeliminowania oraz zwiększyć zaufanie klientów. ISO 22000 można zastosować w każdym przedsiębiorstwie łańcucha wytwórczego branży spożywczej np. u: producentów pasz oraz karm dla zwierząt, rolników, producentów składników, producentów żywności, sprzedawców detalicznych oraz organizacje świadczące usługi żywieniowe, cateringowe, sprzątania oraz usługi czyszczenia i dezynfekcji, usługi transportowe, przechowalnicze i dystrybucyjne, dostawców maszyn i urządzeń, środków czyszczących i dezynfekujących, materiałów opakowaniowych i innych materiałów mających kontakt z żywnością. System zarządzania ISO 22000 można zintegrować z innymi, istniejącymi w firmie systemami.

iso certyfikacja noble cert
  1. Zwiększenie wiarygodności firmy dzięki gwarancji kontroli działań związanych z bezpieczeństwem żywności.
  2. Wzrost zaufania klientów i kontrahentów.
  3. Możliwość pełnej integracji z systemami np. zarządzania jakością, funkcjonującymi w firmie.