ISO 22301 Zarządzanie ciągłością działania

PODSTAWOWE INFORMACJE

Norma PN-EN ISO 22301: 2020 Systemy zarządzania ciągłością działania –Wymagania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy w firmie, poprzez: przygotowanie się, reagowanie, zapobieganie wystąpienia zakłócenia i zmniejszanie ryzyka pojawienia się ich oraz odzyskiwanie zdolności do działania po wystąpieniu elementu niepożądanego. W celu wydajniejszego zarządzania ciągłości działania (BCM) opracowano normę ISO 22301, która oparta jest na brytyjskiej normie BS 25999. Wymagania mają charakter ogólny i przeznaczone są do użytku przez wszystkie organizacje lub ich część, bez względu na ich rodzaj, wielkość czy charakter. Zakres stosowania tych wymagań zależy od środowiska operacyjnego i złożoności organizacji.

iso certyfikacja noble cert
  1. identyfikacja czynników zagrażających oraz zapobieganie ich
  2. Redukcja ryzyka w organizacji
  3. Efektywne wdrożenie działań, które pozwalają reagować na sytuacje kryzysowe
  4. Wzrost zaufania i konkurencyjności na rynku