RODO

RODO w ochronie zdrowia

Zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami RODO w praktyce podmiotu leczniczego.

  • Podstawy prawne – definicje.
  • Przetwarzanie danych osobowych, odpowiedzialności i obowiązki osób przetwarzających dane.
  • Zasady bezpiecznego przetwarzania danych.
  • Analiza ryzyka, ocena skutków.
  • Notyfikacja naruszeń ochrony danych osobowych.
  • Polityka retencji danych i polityka wyboru
    kontrahenta.
  • Obsługa realizacji praw osób, których dane dotyczą.
  • Inspektor ochrony danych osobowych.