System zarządzania laboratorium wg normy ISO/IEC 17025:2018

Wprowadzenie do wymagań normy ISO/IEC 17025:2018 dla laboratoriów badawczych pod kątem uzyskania akredytacji PCA

Wymagania normy ISO/IEC 17025:2018 dla laboratoriów badawczych

Przedstawienie i omówienie standardów i wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018.

Dzień 1:

 • Omówienie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Terminy i definicje, bezstronność i poufność.
 • Wymagania dotyczące organizacji i struktury laboratorium.
 • Wymagania dotyczące zasobów – ćwiczenia na podstawie przykładowych scenariuszy 
 • Podejście procesowe. Proces główny, procesy pomocnicze, identyfikacja procesów, monitorowanie procesów – mierniki.Dzień 2:

  • Wymagania dotyczące procesu
  • Wymagania dotyczące systemu zarządzania

Auditor systemu zarządzania jakością w laboratoriach badawczych według normy ISO/IEC 17025:2018

Przedstawienie wymagań akredytacyjnych zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018 oraz metodami auditowania.

 • Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczące opracowania i zarządzania programem auditów
 • Auditorzy wewnętrzni w Laboratorium – wymagania dotyczące kwalifikacji oraz umiejętności interpersonalnych auditora
 • Rola i zadania auditora wiodącego i innych uczestników auditu
 • Techniki auditowania i audity wewnętrzne w laboratorium
 • Praktyczne przykłady i zadania – ocena niezgodności
 • Zasady dotyczące przedstawiania wyników, niezgodności, wniosków z auditów
 • Raport z auditu,
 • Przykłady i ćwiczenia: formułowanie niezgodności, auditowanie wybranych elementów system zarządzania, omówienie i interpretacja wybranych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Dokumentowanie systemu zarządzania jakością według normy ISO/IEC 17025:2018 dla laboratoriów badawczych

Rola kierownika ds. Jakości w laboratorium badawczym w świetle wymagań normy ISO/IEC 17025:2018

Proces potwierdzania ważności wyników w laboratorium mikrobiologicznym z uwzględnieniem wymagań aktualnie obowiązujących DA-05, DA-06

Poszerzenie wiedzy z zakresu narzędzi stosowanych w laboratorium badań mikrobiologicznych, stosowanych w celu potwierdzenia ważności wyników. Omówienie wymagań polityk PCA DA-05, DA-06.

 • Program potwierdzania ważności wyników – zasady konstruowania w podejściu procesowym
 • Personel – monitoring kompetencji jako element potwierdzenia ważności wyników
 • Wyposażenie – nadzór metrologiczny (sprawdzanie, wzorcowanie),
  sposoby określania czasookresu z uwzględnieniem wymagań aktualnego wydania DA-06
 • Podłoża mikrobiologiczne – zasady nadzoru zgodnie z PN-EN ISO 11133:2014
 • Szczepy wzorcowe – zakres sprawdzeń oraz praktyczne wykorzystanie
  w badaniach
 • Próbki powtórzone i równoległe – częstotliwość, ocena wyników, monitorowanie trendów
 • Badania biegłości – wybór organizatora zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania DA-05
 • Analiza przykładowych programów pod katem ich poprawności

Metoda oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w próbkach wody, miareczkowa metoda oznaczania witaminy C w środkach spożywczych, metoda oznaczania niklu w środkach spożywczych – przygotowanie metody do akredytacji