Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności

Wymagania normy ISO 22000

 • Omówienie wymagań normy ISO 27001: kontekst organizacji, oczekiwania pracowników, ryzyka i szanse, przywództwo, planowanie operacyjne.
 • Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa.
 • Standardy, metody i techniki nadzoru nad Systemem w Organizacji.
 • Doskonalenie Systemu Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji.

Pełnomocnik ds. ISO 22000

 • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika.
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności – wdrażanie i dokumentowanie.
 • Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi.
 • Przygotowanie danych wejściowych i organizacja przeglądu zarządzania.
 • Nadzór nad działaniami korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi, oraz nadzór nad zmianami.

Auditor wewnętrzny ISO 22000

 • Zapoznanie z wymaganiami normy ISO 22000 (zakres normy, terminy i definicje, omówienie zasad związanych z planowaniem, doskonaleniem).
 • Uwzględnienie wymaganej dokumentacji mi.in. określanie i dokumentowanie zakresu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 • Omówienie wymagań dobrych praktyk (GMP/GHP), HACCP wg ISO 22000.