System zarządzania jakością wytwórców wyrobów medycznych według normy ISO 13485

Wymagania normy ISO 13485 oraz dyrektywy medycznej 94/42/EEC

Omówienie procesu wdrażania, utrzymania oraz ciągłego doskonalenia systemu według wymagań ISO 13485.
 • System zarządzania jakością
 • Wymagania ogólne oraz dotyczące dokumentacji
 • Odpowiedzialność kierownictwa
 • Zarządzania zasobami
 • Realizacja wyrobu
 • Pomiary, analiza i doskonalenie
 • Powiązanie ISO 13485 z ISO 9001

Pełnomocnik ds. ISO 13485

Omówienie wymagań normy ISO 13485 oraz głównych zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarzadzania Jakością według ISO 13485.

 • Zakres normy ISO 13485.
 • System zarządzania jakością: odpowiedzialność kierownictwa, zarządzania zasobami, realizacja wyrobu, pomiary, analiza i doskonalenie.
 • Powiązanie ISO 13485 z ISO 9001
 • Zajęcia warsztatowe dotyczące głównych działań realizowanych przez Pełnomocnika ds. Jakości.

Auditor wewnętrzny ISO 13485

Omówienie wymagań normy ISO 13485 oraz zagadnień dotyczących auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością.

 • Przypomnienie wymagań normy ISO 13485.
 • Omówienie etapów procesu auditu wewnętrznego.
 • Warsztaty z zakresu opracowywania planu auditu, list kontrolnych, formułowania pytań auditowych oraz identyfikacji i kwalifikacji niezgodności w oparciu o opisy sytuacji auditowych.