Zintegrowane systemy zarządzania

Pełnomocnik ds. ZSZ

Przygotowanie do wdrożenia oraz przeprowadzania auditu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Zintegrowanych Systemów Zarządzania. Uczestnicy zdobywają uprawnienia do pełnienia funkcji Pełnomocnik ds. Jakości Systemu Zarządzania zgodnego z Zintegrowanymi Systemami Zarządzania.
 • Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. ZSZ, oraz rola Pełnomocnika ds. ZSZ w Zintegrowanym Systemie Zarządzania
 • Struktura dokumentacji i dokumentowanie ZSZ
 • Nadzór nad ryzykami i szansami oraz dokumentacją
 • Planowanie i nadzór nad auditami wewnętrznymi
 • Przygotowanie danych wejściowych i organizacja przeglądu zarządzania
 • Nadzór nad działaniami korekcyjnymi, korygującymi i doskonalącymi oraz nad zmianami

Auditor wewnętrzny ZSZ

Przygotowanie do wdrożenia oraz przeprowadzania auditu systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami Zintegrowanych Systemów Zarządzania według norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Uczestnicy zdobywają uprawnienia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania według norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.
 • Przedstawienie wymagań ISO 45001 oraz identyfikacja zgodności
 • Proces auditu wewnętrznego i jego krytyczne elementy:
  • przegląd dokumentów
  • opracowanie planu auditu i pytań auditowych
  • celowość spotkania otwierającego i zamykającego
  • zastosowanie metod auditowych w praktyce
  • zapisywanie spostrzeżeń i kwalifikacja niezgodności
  • komunikowanie wyników auditowych