ISO 22716 Dobre Praktyki Produkcji dla wyrobów kosmetycznych

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem nr 1223/2009, wszystkie podmioty zaangażowane w produkcję kosmetyków, czyli producenci surowców i wyrobów gotowych, dystrybutorzy, importerzy i eksporterzy, są zobowiązani do działania zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcji oraz do poświadczenia, na żądanie odpowiednich organów, realizacji tych zasad.
PN-EN ISO 22716:2009 Kosmetyki – Dobre Praktyki Produkcji (GMP) – Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji, określa zasady stosowania dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) w przemyśle kosmetycznym. Norma przedstawia między innymi wymagania dotyczące: higieny produkcji, kontroli jakości, składowania i transportu artykułów kosmetycznych, personelu, pomieszczeń, wyposażenia, surowców, opakowań, odpadów oraz reklamacji. Wytyczne normy nie uwzględniają ochrony środowiska ani bezpieczeństwa zatrudnionego w zakładzie produkcyjnym personelu.

iso certyfikacja noble cert
  1. Potwierdzenie wysokiej jakości i bezpieczeństwa artykułów kosmetycznych.
  2. Wzrost zaufania klientów do marki.
  3. Wzrost konkurencyjność firmy na rynku krajowym.
  4. Wzrost znaczenia firmy na rynkach międzynarodowych (np. chińskim), gdzie w wielu przypadkach certyfikowany system zarządzania według ISO 22716 jest wymagany.