ISO 45001 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE

PN-ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania i wytyczne stosowania, to międzynarodowa norma, której wdrożenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracowników, zadbanie o lepsze warunki pracy i eliminację zagrożeń w środowisku pracy. Bezpieczeństwo pracowników, to kluczowy aspekt działalności organizacji. Norma zwraca uwagę na konieczność kontrolowania zagrożeń i dążenia do ich wyeliminowania. Dokument opracowano na podstawie wcześniejszych norm OHSAS 18001.

iso certyfikacja noble cert
  1. Zapewnienie bezpiecznego oraz sprzyjającego pracownikom środowiska pracy.
  2. Kształtowanie kultury pracy z naciskiem na bezpieczeństwo i higienę pracy, co poprawia wizerunek firmy i jej reputację jako pracodawcy.
  3. Możliwość wykazania zgodności z warunkami stawianymi przez kontrahentów.