ISO 9001 Zarządzanie Jakością

PODSTAWOWE INFORMACJE

System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania, to idealne rozwiązanie dla każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, stylu zarządzania, kultury organizacyjnej, czy profilu działalności. Norma ta znajdzie zastosowanie zarówno w firmach produkcyjnych jak i usługowych, instytucjach rządowych i administracji publicznej oraz placówkach ochrony zdrowia. System zarządzania jakością może być dostosowany do indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdej organizacji, która jest zorientowana na potrzeby klienta i dąży do jego zadowolenia. Celem normy jest przede wszystkim zapewnienie powtarzalnej i wysokiej jakości wyrobów i usług.

iso certyfikacja noble cert
  1. Poprawa wizerunku firmy – potwierdzenie prowadzenia działalności zgodnie z międzynarodowymi standardami.
  2. Zwiększenie konkurencyjności oferty firmy przy udziale w przetargach, czy uzyskiwaniu dotacji.
  3. Polepszenie organizacji pracy dzięki jasnym procedurom postępowania oraz przypisaniu odpowiedzialności i zakresu uprawnień personelowi.
  4. Stabilność procesów w organizacji, wpływająca na powtarzalność uzyskiwanych wyników oraz spełnianie wymagań prawnych oraz oczekiwań klienta.
  5. Możliwość doskonalenia zarządzania organizacją dzięki bieżącemu monitorowaniu procesów.