Analiza ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta
Część 2

Część 2. 3. Autoryzacja3.1. Istota autoryzacjiAutoryzacja stanowić ma orzeczenie administracyjne wydawane przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, dowodzące spełnienia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą wymagań jakościowych. Będzie ona warunkiem realizacji przez podmiot wykonujący działalność […]

Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 245.

Z radością pragniemy poinformować, iż dnia 29 marca 2024 roku, uzyskaliśmy Akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na Certyfikację Wyrobów o numerze AC 245. To znaczące osiągnięcie, które stanowi potwierdzenie naszego zobowiązania do utrzymania najwyższych standardów […]

IAF CertSearch: Narzędzie do Weryfikacji Certyfikatów

Noble Cert jednym z akredytowanych podmiotów certyfikacyjnych obecnych w globalnej bazie IAF CertSearch – narzędziu stworzonym przez Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (IAF), które umożliwia łatwą i skuteczną weryfikację certyfikatów z całego świata. Nasza obecność w IAF CertSearch […]

Akredytacja

Akredytacja to potwierdzenie spełniania standardów akredytacyjnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej. Minister Zdrowia udziela akredytacji na 4 lata w formie certyfikatu, a proces ten ma charakter dobrowolny. Standardy dotyczą rodzaju […]

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta

wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta

Zanurzmy się w kolejny istotny obszar związany z ustawą o jakości w opiece zdrowotneji bezpieczeństwie pacjenta.Podmiot wykonujący działalność leczniczą zgodnie z umową NFZ musi posiadać wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem. System ten obejmuje zasady, procedury, […]

Autoryzacja w ustawie o jakości

autoryzacja w ustawie o jakości

Autoryzacja to orzeczenie administracyjne Prezesa NFZ, potwierdzające spełnienie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą określonych standardów jakościowych.  Warunkiem udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sieci szpitali jest posiadanie autoryzacji, ważnej przez 5 lat lub warunkowej na rok […]

Analiza ustawy o jakości w opiece zdrowotnej

Ustawa o jakości i bezpieczeństwie w ochronie zdrowia

Ustawa dotycząca Jakości w Opiece Zdrowotnej i Bezpieczeństwie Pacjenta stanowi znaczący krok naprzód w regulacjach sektora zdrowia. W związku z tym, chcielibyśmy regularnie eksplorować tę tematykę, zwracając uwagę na kluczowe punkty.   Ustawa o jakości opiera się […]